Zimní semestr 2022 - 2023


Kurz:

Den výuky:

Čas:

Místnost:

a. Katedra Biblických věd a starých jazyků

Novozákonní řečtina 1

Pondělí

8:30 - 9:15

P7

Čtvrtek

12:50 - 13:35

P10

Novozákonní řečtina 3

Pondělí

9:20 - 10:05

P7

Čtvrtek

8:30 - 9:15

P7

Latinský jazyk 1 (morfologie) - Markéta Koronthályová

Pondělí

12:50 - 13:35

P1

Středa

12:50 - 13:35

P7

Latinský jazyk 3 (syntax) - Markéta Koronthályová

Pondělí

10:15 - 11:00

P7

Středa

10:15 - 11:00

v knihovně

11:05 - 11:50

P7

Latinský jazyk 1 (morfologie) - Cyril Tomáš Matějec

Čtvrtek

8:30 - 10:00

P5

Latinský jazyk 3 (syntax) - Cyril Tomáš Matějec

Pondělí

12:50 - 14:20

P10

Arabština 1

Úterý

15:30 - 17:00

online

Četba arabských textů 1 - VÍCE PROKROČILÍ

Středa

15:30 - 17:00

online

Latinské hymny z breviáře - advent, Vánoce

Středa

13:45 - 15:15

P7

Úvod do judaismu

Středa

15:30 - 17:00

P10

Staroslověnský jazyk a písemnictví

Čtvrtek

bude domluvena na počátku semestru

Pentateuch a dějepisné knihy 1

Úterý

8:30 - 10:00

P16

Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1

Úterý

10:15 - 11:45

P1

Janovské spisy 1

Úterý

8:30 - 10:00

P12

Úvod do Bible 1

Pátek

9:20 - 11:35

P2

Knihy básnické a sapienciální

Pátek

10:15 - 11:45

P1

b. Katedra církevních dějin a literární historie

Úvod do studia starší literatury

Pondělí

8:30 - 10:00

P14

Literatura a teologie

Pondělí

8:30 - 10:00

P10

Celoevropský humanismus a barokní fenomén - jejich projekce v literatuře

Pondělí

10:15 - 11:45

P16

Středoevropské dějiny středověku

Pondělí

12:50 - 14:20

P3

Antická literatura 1 (řecká)

Pondělí

13:45 - 15:15

P7

Církevní a světská titulatura

Pondělí

16:20 - 17:50

P14

Dějiny starověkého Řecka a Říma

Úterý

10:15 - 11:45

P10

Světová literatura 19. - 21. století 1

Úterý

10:15 - 11:45

K0012

Církevní a obecné dějiny raného novověku

Úterý

12:50 - 14:20

P5

Nauka o pramenech středověku

Úterý

12:50 - 14:30

P10

Dějiny evropské literatury 13.-18. století 1

Úterý

16:20 - 17:50

P3

Církevní a obecné dějiny starověku

Středa

8:30 - 10:00

P1

Úvod do studia dějepisu

Středa

12:50 - 14:30

P8

Sfragistika a epigrafika

Středa

14:35 - 16:15

P8

Úvod do literární teorie 1

Čtvrtek

12:50 - 14:30

P8

Literatura a české národní obrození

Čtvrtek

12:50 - 14:20

P10

Úvod do Starého zákona

Čtvrtek

16:20 - 17:50

P3

České církevní dějiny 1

Pátek

8:30 - 10:00

P1

Duchovní proudy v moderní literatuře 1

Pátek

10:15 - 11:45

P5

c. Katedra systematické teologie a filosofie

Logika a epistemologie

Pondělí

9:20 - 11:35

P1

Teologie svátostí 1

Pondělí

9:20 - 11:35

P9

Trinitární teologie

Pondělí

9:20 - 11:35

P2

Fundamentální morálka

Pondělí

13:45 - 16:00

P1

Mariologie

Úterý

8:30 - 10:00

P2

Ekleziologie

Úterý

10:15 - 11:45; 12:50 - 13:35

P2

Dějiny novověké filozofie

Středa

9:20 - 10:50

P2

Spirituální teologie 1

Středa

9:20 - 11:35

P12

Patrologie 1

Středa

10:15 - 11:45

P1

Úvod do islámu

Středa

17:10 - 18:40

online

Úvod do teologie

Čtvrtek

8:30 - 10:00

P12

Fundamentální teologie 2

Čtvrtek

9:20 - 11:35

P7

Speciální morálka 2

Čtvrtek

9:20 - 11:35

P10

Dějiny antické filosofie

Čtvrtek

10:15 - 11:45

P14

Dějiny antické a středověké filosofie

Čtvrtek

13:45 - 15:15

P2

Úvod do křesťanství 1

Čtvrtek

15:30 - 17:00

P6

Protologie

Pátek

8:30 - 10:00

P7

Filozofická antropologie

Pátek

10:15 - 11:45

P7

Eschatologie

Pátek

11:05 - 11:50; 12:50 - 13:35

P12

d. Katedra pastorálních oborů a právních věd

Pastorální teologie

Úterý

10:15 - 11:45; 12:50 - 13:35

P9

Liturgická hudba

Úterý

15:30 - 17:00

P2

Liturgika 1

Středa

8:30 - 10:45

P14

Hodegetika

Středa

13:45 - 15:15

P2

Teorie práva

Čtvrtek

9:20 - 11:35

P2

Kanonické právo 2

Pátek

8:30 - 10:45

P12

e. Ústav dějiny křesťanského umění

Metodologie dějin umění 1

Pondělí

8:30 - 10:00

P8

Metodologie dějin umění 2

Pondělí

10:15 - 11:45

P8

Přehledné dějiny antického a středověkého umění 1

Úterý

8:30 - 10:00

P8

Vizuální kultura novověku 1

Úterý

8:30 - 10:00

P6

Úvod do dějin umění

Úterý

10:15 - 11:45

P8

Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 1

Úterý

10:15 - 11:45

P7

Česká a středoevropská renesance 1

Úterý

10:15 - 11:45

P6

Vybrané kapitoly z dějin vizuální kultury novověku 1

Úterý

15:30 - 17:00

P16

Přehledné dějiny barokního umění 1

Středa

8:30 - 10:00

P6

Památková péče

Středa

8:30 - 10:00

P8

Vizuální kultura středověku 1

Středa

10:15 - 11:45

P8

Profánní ikonografie 1

Středa

10:15 - 11:45

P5

Italská renesance a manýrismus

Středa

10:15 - 11:45

P6

Barokní architektura 1

Středa

10:15 - 11:45

P16

Křesťanská ikonografie 1

Středa

13:45 - 15:15

P6

Přehledné dějiny renesančního umění 1

Čtvrtek

10:15 - 11:45

P5

Znalectví a obchod s uměleckými díly 1

Čtvrtek

10:15 - 11:45

P6

Dějiny uměleckého řemesla 1

Čtvrtek

13:45 - 15:15

P5

Nizozemské umění 1

Čtvrtek

15:30 - 17:00

P14

Evropské umělecké řemeslo 1

Pátek

10:15 - 11:45

P6


Poslední změna: 15. září 2022 11:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám