DĚJINY UMĚNÍ - ONLINE KURZ

Příprava na studium dějin umění na vysoké škole


Kurz pořádaný v rámci celoživotního vzdělávání na KTF UK

  • On-line přednáškový cyklus je vhodný pro všechny zájemce o studium oboru Dějiny umění, zejména pro maturanty připravující se na přijímací řízení na vysoké škole.

  • Kurz přehledně seznámí účastníky se stěžejními architektonickými, malířskými a sochařskými díly jednotlivých uměleckých období od antiky až po umění 20. století.

  • Do programu jsou zařazeny dvě prezenční návštěvy expozic Národní galerie Praha s odborným výkladem.

    Na závěr kurzu je plánováno setkání na fakultě s vedoucím katedry prof. Vítem Vlnasem, dalšími pedagogy a Studijním oddělením. Dozvíte se, co Vás čeká u přijímacích zkoušek (zkouška nanečisto).

  • Výklad je v rámci celého kurzu doprovázen obrazovým materiálem (prostřednictvím sdílené obrazovky). Posluchačům budou prezentace se stěžejními díly k dispozici ve sdíleném on-line prostoru.Garanti:

Mgr. Magdaléna Nová, DiS. (Vědecké oddělení KTF UK)


Koordinátor a kontaktní osoba

Mgr. Václav Sojka (CŽV)


Vyučující:

Lekcemi budou provázet doktorandi oboru Dějiny křesťanského umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, kteří navíc představí své školitele, tedy vyučující na Ústavu dějin křesťanského umění) a své odborné zájmy (témata svých disertačních prací)


Místo a čas konání

ONLINE - platforma MS Teams

Středa 17:00 - 18:45 h


Počet hodin:

32 h

20 online lekcí 1 online lekce - 90 min) a 4 prezenční komentované prohlídky


Termíny:

Výuka: 4.1., 11. 1., 18. 1., 25. 1., 1. 2., 8. 2., 15. 2., 22. 2., 1. 3., 8. 3., 15.3., 22.3., 29.3., 5. 4., 12. 4., 19. 4. 2023

Exkurze do Národní galerie Praha: sobota 14. 1. 2023, sobota 18. 2. 2023

Prezenční setkání na KTF: 26. 4. 2023


Osvědčení:

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 75% přednášek.Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Do kurzu mohou být přijati pouze plnoletí studenti posledních ročníků středních škol a absolventi středních škol. (Požadováno: potvrzení o studiu na střední škole nebo maturitní vysvědčení).


Termín pro podání přihlášky: 31. 12. 2022

Číslo kurzu: 7689

Cena kurzu: 550 Kč


Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace a odkaz pro připojení.


Poslední změna: 8. prosinec 2022 11:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám