Co je CŽV?

Celoživotní vzdělávání (CŽV) je soubor vzdělávacích aktivit jejichž cílem je nabídnout široké veřejnosti přístupnou formou to, čemu se vyučující a studenti Katolické teologické fakulty hloubkově věnují v rámci jednotlivých oborů. Každoroční nabídka různých typů seminářů, kurzů a vzdělávacích programů umožňuje zájemcům každého věku, pracovního zaměření a zájmu, zevnitř církve i mimo ni, rozšířit své znalosti a schopnosti v oblasti teologie, dějin umění, historie a literatury.


Ačkoli vzdělávání v programech CŽV nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta podle zákona o vysokých školách, představují frekventanti nedílnou součást fakultního společenství. Zpřítomňují tak výzvu k tomu, aby členové akademické obce neustále hledali způsoby, jak by mohla co nejširší skupina lidí čerpat z jejich akademické a vědecké práce. Mezi akademickým bádáním a různými sociálními skupinami se tak vytváří důležitý prostor komunikace, setkání a vzájemného obohacení.


Typy programů Celoživotního vzdělávání

Naše současná nabídka zahrnuje:


1. Zájmové programy

Programy pro nejširší veřejnost sestavené jako přehledy jednotlivých oborů, nebo věnované dílčím tématům v rámci nich.


2. Specializované programy

Programy, které mohou být zajímavé pro specifické skupiny z řad veřejnosti jako rozšíření jejich znalostí, schopností a měkkých dovednosti.


3. Univerzita třetího věku

Do programů vyhlášených v rámci Univerzity třetího věku se mohou za zvýhodněnou cenu zapsat lidé s nárokem na starobní důchod.


4. Přednášky denního studia

Přednášky denního a kombinovaného studia otevřené pro zájemce z řad veřejnosti.


5. Online kurzy

Programy probíhajíci čistě distanční online formou.


Poslední změna: 9. duben 2021 08:44 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4
Jak k nám