Co je CŽV?

Celoživotní vzdělávání (CŽV) je soubor vzdělávacích aktivit jejichž cílem je nabídnout široké veřejnosti přístupnou formou to, čemu se vyučující a studenti Katolické teologické fakulty hloubkově věnují v rámci jednotlivých oborů. Každoroční nabídka různých typů seminářů, kurzů a vzdělávacích programů umožňuje zájemcům každého věku, pracovního zaměření a zájmu, zevnitř církve i mimo ni, rozšířit své znalosti a schopnosti v oblasti teologie, dějin umění, historie a literatury.


Ačkoli vzdělávání v programech CŽV nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta podle zákona o vysokých školách, představují frekventanti nedílnou součást fakultního společenství. Zpřítomňují tak výzvu k tomu, aby členové akademické obce neustále hledali způsoby, jak by mohla co nejširší skupina lidí čerpat z jejich akademické a vědecké práce. Mezi akademickým bádáním a různými sociálními skupinami se tak vytváří důležitý prostor komunikace, setkání a vzájemného obohacení.


Typy programů Celoživotního vzdělávání

Naše současná nabídka zahrnuje:


1. Celoživotní vzdělávání

Programy tohoto typu jsou určeny široké veřejnosti. Podmínkou pro přihlášení je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Ta se také dokládá do elektronické přihlášky. Nabídku kurzů CŽV naleznete zde


2. Univerzita třetího věku

Do programů Univerzity třetího věku se mohou přihlásit účastníci, kteří mají nárok na starobní nebo invalidní důchod, ale také váleční veteráni. I zde platí podmínky, že je nutno doložit maturitní vysvědčení. Programy Univerzity třetího věku naleznete zde


3. Přednášky denního studia

Katolická teologická fakulta umožňuje zájemcům absolvovat i přednášky z předmětů denní výuky. Ti si po úspěšném absolvování a případném přihlášení se ke studiu na naší fakultě mohou takto absolvované předměty nechat, na základě získaného osvědčení, uznat jako splněný předmět.Poslední změna: 28. listopad 2022 10:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Hroznata Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám