• INFO
  • Praktické informace

Praktické informace

Opatření děkana Pravidla celoživotního vzdělávání

Programy celoživotního vzdělávání jsou uskutečňovány na základě Řádu celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově, jejich podobu upravují také Opatření rektora, ze kterých vychází Opatření děkana 7/2022 Pravidla celoživotního vzdělávání, které naleznete níže.


PRAVIDLA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA KTF UK


Slevy pro seniory – Univerzita třetího věku (U3V)

Některé kurzy jsou vyhlášeny i jako kurzy Univerzity třetího věku. Do těchto kurzů se mohou za zvýhodněnou cenu zapsat lidé s nárokem na starobní či invalidní důchod nebo je válečným veteránem.


Studenti se specifickými potřebami

Informace pro studenty se specifickými potřebami


Na základě individuální žádosti se můžou zapsat do kurzů za zvýhodněnou cenu podobně jako v případě U3V.


Přihlášení

Přihlásit se do jednotlivých kurzů lze prostřednictvím Studijně informačního systému UK. Odkaz na přihlášku naleznete vždy na konkrétní stránce připraveného kurzu. V případě, že si nebudete vědět rady, kontaktujte referenta CŽV/U3V


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Platba

Poté, co zašlete přihlášku v elektronické podobě, je potřeba uhradit poplatek převodem na účet.


Číslo účtu: 32034061/0100.


Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

  • Variabilní symbol: číslo elektronické přihlášky

  • Specifický symbol: číslo kurzu - údaj naleznete vždy na konci podrobného popisu daného kurzu v sekci "Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku".


V případě neúčasti se poplatek nevrací.

Poplatek je potřeba uhradit min. 14 dní před začátkem kurzu.


Osvědčení

Ve všech typech kurzů můžou absolventi na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu. Pokud není stanoveno jinak, podmínkou je účast na min. 75 % přednášek.


Průkaz účastníka programu CŽV

Účastník kurzu CŽV si může zažádat o vystavení průkazu. Zřizovat průkaz však není nutné. Více o průkazu naleznete zde.


Knihovna

K využívání služeb knihoven UK je nutné mít jeden z průkazů UK (viz Průkaz účastníka programu CŽV), který je možné získat v UK Pointu – Informačním, poradenském a sociálním centru. Jakmile máte k dispozici průkaz UK, můžete se zaregistrovat do knihoven UK vyplněním elektronické přihlášky - Elektronická přihláška k využívání služeb knihoven UK.


Knihovna KTF UK


Poslední změna: 28. listopad 2022 10:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Hroznata Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám