• DALŠÍ

DALŠÍ

Přednášky denního a kombinovaného studia

Některé kurzy vypsané v rámci bakalářských a magisterských programů teologie, dějin umění, historie a literatury jsou otevřené pro zájemce z řad veřejnosti. Jednotlivé přednášky tak mohou během roku navštěvovat spolu s běžnými studenty za jednorázový poplatek 500 Kč a následně získat osvědčení o absolvování.


Na přednášky se lze zapsat vždy před začátkem zimního (do konce září) a letního (do poloviny února) semestru prostřednictvím online formuláře.


Zimní semestr 2021/2022

Termín přihlášení: 12. 9. 2021

Seznam přednášek bude doplněn během léta 2021.


Letní semestr 2020/2021

Termín přihlášení: 7. 2. 2021

Výuka v letním semestru: 15. 2. – 21. 5. 2021


Katedra systematické teologie a filosofie

Dějiny středověké filozofie

Dějiny filozofie 19. a 20. století

Ekumenismus

Fundamentální teologie 1

Filozofická etika

Christologie a soteriologie

Metafyzika

Patrologie 2

Spirituální teologie 2

Speciální morálka 1

Teodicea

Teologická antropologie

Úvod do křesťanství 2


Katedra biblických věd a strarých jazyků

Biblický překlad v průběhu staletí

Janovské spisy 2

Knihy prorocké a apokalyptické

Novozákonní řečtina 2

Novozákonní řečtina 4

Latinský jazyk 2 (morfologie) (Matějec)

Latinský jazyk 4 (syntax) (Matějec)

Latinský jazyk 2 (morfologie) (Koronthályová)

Latinský jazyk 4 (syntax) (Koronthályová)

Staroslověnský jazyk a písemnictví 2

Pentateuch a dějepisné knihy 2

Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 2

Úvod do Bible 2


Katedra církevních dějin a literární historie

Antická literatura 2 (římská)

Církevní dějiny středověku

Církevní a obecné dějiny 19. a 20. století

České církevní dějiny 2

České a středoevropské dějiny 2

Dějiny evropské literatury 13.-18. století 2

Hagiografie a kult svatých 2

Křesťanství a jiná náboženství

Křesťanská spiritualita v literatuře středověku

Mezi klasicismem a romantismem: kulturní a literární dějiny mezi lety 1750-1820

Světová literatura 19. - 21. století 2

Nauka o pramenech novověku

Numismatika, metrologie a historická statistika

Úvod do literární teorie 2

Úvod do versologie


Katedra pastorálních oborů a právních věd

Liturgika 2

Kanonické právo 1

Základy práva pro působení v pastoraci


Ústav dějin křesťanského umění

Architektura 19. století 2

Architektura 20. století 2

Barokní umění v Čechách a na Moravě 2

Barokní architektura 2

Bible a umělecké dílo

Dějiny uměleckého řemesla 2

Evropská a světová muzea a galerie 2

Evropské umělecké řemeslo 2

Evropské a české baroko 2

Evropské umění 19. a 20. století 2

Italská renesance a manýrismus 2

Křesťanská ikonografie 2

Profánní ikonografie 2

Raně křesťanské umění

Kulturní management

Nizozemské umění 2

Přehledné dějiny antického a středověkého umění 2

Přehledné dějiny renesančního umění 2

Přehledné dějiny barokního umění 2

Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2

Úvod do církevního užitého umění

Znalectví a obchod s uměleckými díly 2Poslední změna: 8. duben 2021 08:29 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4
Jak k nám