Cesta ke křesťanství podle C. S. Lewise

Kurz představí základní myšlenková východiska teologa a spisovatele C. S. Lewise, která pro něj byla podstatná při jeho vlastní konverzi ke křesťanství a později zásadním způsobem ovlivnila jeho tvorbu. Na základě společného čtení Lewisových textů budou účastníci sledovat dvě hlavní linie: Lewisův důraz na racionalitu a imaginaci. Pod vedením přednášející se pokusí najít mezi těmito dvěma důrazy vztah a společně budou uvažovat nad tím, jak mohou představené podněty pomoci lidem přemýšlet a mluvit o křesťanské víře v dnešní době.


Garant a vyučující kurzu:

ThLic. Bc. Barbora Šmejdová, Ph.D.


Počet hodin:

10 h

5 setkání


Výuka:

letní semestr (duben - červen 2022)

úterý

17:30-19:00 h

Setkání proběhnou on-line formou v tyto dny: 12. dubna, 26. dubna, 10. května, 24. května a 7. června 2022.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Do kurzu se lze přihlásit

  • prostřednictvím papírové přihlášky, kterou dostanete a vyplníte přímo na studijním oddělení v úředních hodinách.

Termín pro podání přihlášky: 5. 4. 2022

Číslo kurzu: 7205

Cena kurzu: 500 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické nebo papírové podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

  • Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

  • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 11. duben 2022 16:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Hroznata Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám