Etika politiky a lidských práv

Poslední kniha Nového zákona Apokalypsa sv. Jana není jedinou tohoto druhu. Apokalyptický pohled na dějiny a na konečný úděl člověka má kořeny v mladších starozákonních knihách, prostupuje Ježíšovo učení a spisy apoštola Pavla. Jen v tomto rámci lze správně rozumět poselství samotné knihy Janova Zjevení. Kurz nabízí stručné provedení touto linií teologického myšlení a chce posluchače seznámit, jak apokalyptické pasáže aplikovat život současných křesťanů.



Garant a vyučující kurzu:

doc. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L.

Vyučují přednášející z katedry Biblických jazyků.


Počet hodin:

10 h

5 setkání


Výuka:

zimní semestr (říjen 2022 - leden 2023)

úterý

16:00-17:30 h,

učebna XXX


Přehled přednášek:

 • 1. setkání: 11. 10. 2022

  Starozákonní základy apokalyptiky

 • 2. setkání: 25. 10. 2022

  Apokalyptika v Ježíšově učení

 • 3. setkání: 8. 11. 2022

  Apokalyptické pasáže v Pavlových listech

 • 4. setkání: 22. 11. 2022

  Dějinné okolnosti, symbolika a struktura Zjevení

 • 5. setkání: 6. 12. 2022

  Téma bude doplněno


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku:

Termín pro podání přihlášky: 14. 9. 2022

Číslo kurzu: XXX

Cena kurzu: XXX Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické podobě, je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

 • Variabilní symbol: číslo přihlášky

 • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.



Poslední změna: 11. duben 2022 13:42 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz




Jak k nám