Judaismus včera a dnes

Židovská tradice je jedním ze základů evropské kultury. Židovský způsob života, pohnuté dějiny židovského národa, slavení židovských svátků, rabínská moudrost ve výkladu Písma, židovská spiritualita inspirovaná biblickými žalmy. To vše a mnohé další z pokladů židovské duchovní tradice nabízí řadu inspirujících podnětů pro všechny hledající, věřící i nevěřící.


Pro zájemce bude možné zúčastnit se bohoslužby vítání šabatu a slavení pesachové hostiny.


Přihlašování bylo ukončeno.


Garant a vyučující:

prof. Pavel Hošek, Th.D.


Počet hodin:

14 h

7 setkání

+ možná účast na bohoslužbě


Výuka:

letní semestr (únor - květen 2022)

čtvrtek

16:00-17:30 h, učebna P5


Osvědčení:

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 2/3 přednášek.Přehled přednášek

 1. Dějiny judaismu I.: 17. února 2022

  V této přednášce se studenti seznámí s nejdůležitějšími událostmi a obdobími židovských dějin od biblických počátků přes formativní období na přelomu letopočtu po stabilizaci židovského náboženského a pospolitého života ve středověku.

 2. Dějiny judaismu II.: 3. března 2022

  V této přednášce půjde o nejdůležitější události, hnutí a postavy židovské tradice od konce středověku po současnost, od safedské kabaly a mesiášských hnutí přes chasidismus až po emancipaci, antisemitské reakce a zrození a rozkvět sionismu.

 3. Dějiny Židů u nás: 17. března 2022

  V této přednášce půjde o osudy židovských obcí na našem území od prvních známek trvalého usídlení přes středověké poměry, rozkvět židovské kultury v rudolfinské době, židovské osvícenství a nový rozkvět židovské kultury v devatenáctém a dvacátém století, zničený tragédií II. světové války, až po současnou podobu židovského náboženského a pospolitého života.

 4. Judaismus a stát Izrael: 31. března 2022

  v této přednášce půjde o náboženské aspekty novodobého hnutí návratu na Sion, ústícího v založení státu Izrael v roce 1948, a také o utváření a proměny vztahu mezi náboženskými a sekulárními faktory v politickém životě izraelské společnosti od vzniku státu Izrael po současnost.

 5. Židovská mystika: 21. dubna 2022

  V této přednášce půjde o nejdůležitější podoby, hnutí, spisy a postavy dějin židovské spirituality a mystiky od biblických počátků přes rozvinutí kabalistického učení v nejdůležitějších dílech židovské mystiky středověk až po hlavní představitele, spisy a školy mystiky safedských kabalistů šestnáctého století a chasidismu.

 6. Židovské svátky I.: 5. května 2022

  V této přednášce půjde o hlavní svátky náboženského roku: poutní svátky (pesach, šavuot, sukot), vysoké svátky (roš hašana, jom kippur), a svátky historické (purim a chanuka).

 7. Židovské svátky II.: 19. května 2022

  V této přednášce půjde o význam, symboliku a tradice slavení šabatu, dále budou představeny vyznání víry (Šema Jisrael) a denní modlitba (Šemone esre) z hlediska jejich místa v židovské náboženské praxi a zbožnosti.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Do kurzu se lze přihlásit

 • prostřednictvím papírové přihlášky, kterou dostanete a vyplníte přímo na studijním oddělení v úředních hodinách.

Termín pro podání přihlášky: 6. 2. 2022

Číslo kurzu: 7191

Cena kurzu: 800 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické nebo papírové podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

 • Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

 • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 7. únor 2022 09:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Hroznata Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám