Judaismus včera a dnes

Židovská tradice je jedním ze základů evropské kultury. Židovský způsob života, pohnuté dějiny židovského národa, slavení židovských svátků, rabínská moudrost ve výkladu Písma, židovská spiritualita inspirovaná biblickými žalmy. To vše a mnohé další z pokladů židovské duchovní tradice nabízí řadu inspirujících podnětů pro všechny hledající, věřící i nevěřící.


Pro zájemce bude možné zúčastnit se bohoslužby vítání šabatu a slavení pesachové hostiny.Garant a vyučující:

prof. Pavel Hošek, Th.D.


Počet hodin:

14 h

7 setkání

+ možná účast na bohoslužbě


Výuka:

letní semestr (únor - květen 2022)

čtvrtek

16:00-17:30 h


Osvědčení:

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 2/3 přednášek.Přehled přednášek

Bude doplněn.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Do kurzu se lze přihlásit

  • prostřednictvím papírové přihlášky, kterou dostanete a vyplníte přímo na studijním oddělení v úředních hodinách.

Termín pro podání přihlášky: 6. 2. 2022

Číslo kurzu: 7191

Cena kurzu: 800 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické nebo papírové podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

  • Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

  • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 15. červen 2021 10:38 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4
Jak k nám