Dějiny umění (II.)

„Cílem umění je dělat člověka šťastným,“ řekl Michelangelo Buonarroti.


Tento kurz nabízí přednášky zaměřené na témata z dějin křesťanského umění rozděleny do tematických bloků tak, abyste načerpali nové znalosti napříč historií a seznámili se s pozoruhodnými umělci a jejich tvorbou.


Probíraná látka je rozdělena do tří na sebe navazujících let s tím, že je možné se každý rok do kurzu přihlásit samostatně a není nutné absolvovat všechny tři části.Garant kurzu:

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.


Koordinátor kurzu:

Mgr. Václav Sojka


Počet hodin:

32 h

8 setkání


Výuka:

celý rok

sobota

8:30-11:30 h


Místo:

KTF UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6

učebna P3


Osvědčení:

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 2/3 přednášek.


Přehled přednášek*

* Změna jednotlivých přednášek vyhrazena.

Konkrétní témata jednotlivých přednášek budou upřesněna se začátkem nového akademického roku.


1. setkání: 16. 10. 2021 - Teorie dějin umění

 • 8:30-9:50 Metodologie dějin umění

 • 10:10-11:30 Památková péče


2. setkání: 27. 11. 2021 - Středověk

 • 8:30-9:50 Gotická architektura

 • 10:10-11:30 Gotické malířství


3. setkání: 18.12. 2021 - Dějiny kultury

 • 8:30-9:50 Křesťanská ikonografie

 • 10:10-11:30 Vizuální kultura v Čechách a Evropě od 12 do 16. století


4. setkání: 15.1. 2022 - Renesance

 • 8:30-9:50 Renesanční umění v Čechách

 • 10:10-11:30 Zaalpská renesance


5. setkání: 26. 2. 2022 - Témata speciálního zaměření

 • 8:30-9:50 Pomocné vědy historické/Hagiografie

 • 10:10-11:30 Velké ženy visegrádského regionu


6. setkání: 26.3. 2022 - Baroko

 • 8:30-9:50 Barokní architektura

 • 10:10-11:30 Barokní umění v Čechách a na Moravě


7. setkání: 30.4. 2022 - Muzea a galerie

 • 8:30-9:50 Muzea, galerie a sbírky

 • 10:10-11:30 Užité umění


8. setkání: 28.5. 2022 - 19. a 20. století

 • 8:30-9:50 Architektura 20. století

 • 10:10-11:30 Malířství ve 20. století


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Přihlašování bylo ukončeno.

Termín pro podání přihlášky: 12. 9. 2021

Číslo kurzu: 6228

Cena kurzu: 1.000 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické nebo papírové podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

 • Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

 • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.Poslední změna: 26. únor 2022 08:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám