Bible a umělecké dílo

Kurz je věnovaný jednotlivým biblickým příběhům, osobám, motivům a jejich ikonografickému ztvárnění v průběhu vývoje dějin výtvarného umění. Účastníci budou moci během přednášek konfrontovat jednotlivá umělecká díla s biblickými texty a jejich komentáři a díky výkladu a společné diskusi nahlédnut slavná díla v nové hlubší perspektivě.Garant a vyučující kurzu:

PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D. (roz. Opatrná)


Počet hodin:

20 h; 10 setkání

2h/týdně


Výuka:

zimní semestr (říjen - prosinec 2021)

pondělí

16:00-17:30 h


Místo:

KTF UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6

učebna P6


Osvědčení:

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 2/3 přednášek.Přehled přednášek

 1. Kristus a apoštolové // 11. 10. 2021

 2. Eucharistické motivy // 18. 10. 2021

 3. Máří Magdaléna // 1. 11. 2021

 4. Ježíšovy zázraky // 8. 11. 2021

 5. Milosrdenství a milosrdný Samaritán // 15. 11. 2021

 6. Ženské hrdinky biblických příběhů // 22. 11. 2021

 7. Evangelisté // 29. 11. 2021

 8. Apokalypsa // 6. 12. 2021

 9. Mojžíšovy příběhy v kontextu NZ // 13. 12. 2021

 10. Narození Ježíše // 20. 12. 2021


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Přihlašování bylo ukončeno.

Termín pro podání přihlášky: 12. 9. 2021

Číslo kurzu: 7183

Cena kurzu: 1.000 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické nebo papírové podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

 • Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

 • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 25. říjen 2021 12:41 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4
Jak k nám