Nejen po stopách církve (I.)

Víra a náboženství utvářelo život člověka dávno před tím, než se naučil psát. Naši církevní historici budou Vašimi průvodci v neznámých vodách dějin sahajících od antiky až po dnešek.


Probíraná látka je rozdělena do tří na sebe navazujících let s tím, že je možné se každý rok do kurzu přihlásit samostatně a není nutné absolvovat všechny tři části.


V prvním roce jsou přednášky věnované období antiky. Zjistěte, jak postupně vznikalo a jak se šířilo křesťanství, s jakými se potýkalo problémy a nahlédněte hlouběji do fenoménů jako mnišství, inkvizice nebo křižácké výpravy.Garant a vyučující:

prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.

jednotlivé přednášky připravují různi vyučující katedry církevních dějin a literární historie


Počet hodin:

16 h

8 setkání


Výuka:

celý rok

pátek

14:00-15:30 h


Místo:

KTF UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6

učebna P5


Osvědčení:

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 2/3 přednášek.


Přehled přednášek

 1. Zrod demokracie a hrdinů. Řecké městské státy – Atény a Sparta

  1. 10. 2021 // Mgr. Michaela Falátková

 2. Historický Ježíš

  12. 11. 2021 // prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.

 3. Život v starověkém Římě

  3. 12. 2021 // Mgr. Michaela Falátková

 4. Římané a křesťané v prvních staletích

  10. 12. 2021 // doc. David Vopřada, Dr.

 5. Křesťanství ve starověké Africe

  25. 2. 2022 // doc. David Vopřada, Dr.

 6. Kult starokřesťanských mučedníků a světců

  18. 3. 2022 // prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.

 7. Trinitární spor ve 4. století: Vytváření nejdůležitějšího křesťanského dogmatu

  8. 4. 2022 // prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.

 8. Christologický spor ve 4. až 8. století: Božská a lidská podstata Ježíše Krista

  6. 5. 2022 // prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Přihlašování bylo ukončeno.

Termín pro podání přihlášky: 12. 9. 2021

Číslo kurzu: 7177

Cena kurzu: 800 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické nebo papírové podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

 • Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

 • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 25. říjen 2021 13:12 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4
Jak k nám