Bibliodrama

  • Co je bibliodrama?

Nejde o hraní divadla! Bibliodrama je jedna z interaktivních, kreativních metod práce s biblickým textem, jež využívá postupů zážitkové pedagogiky, skupinové práce a biblické exegese.


  • Co je cílem této metody?

Jejím hlavním cílem je osobní setkání člověka s biblickým poselstvím, a to na rovině zkušenosti. Nejde tedy primárně o poznání racionální, nýbrž existenciální, konfrontaci osobních zkušeností jednotlivce se zkušenostmi ostatních členů skupiny a s hodnotami uloženými v biblickém textu. Tato metoda je využitelná v pastorační, pedagogické i sociální praxi.


  • Jak setkání probíhá?

Bibliodramatická práce závisí na volbě konkrétního textu, který je vždy východiskem pro volbu specifických technik a fází práce. Program jednotlivých workshopů je pečlivě naplánován předem a účastníci ho dostanou společně s otázkami k písemné reflexi po skončení semináře. Skupinovou kreativní práci s biblickým textem za použití dramatických, pohybových, gestických, hudebních, výtvarných, literárních a verbálních technik doprovází reflexe (slovní, gestická, písemná) a společná diskuse.


  • Jaké jsou vstupní požadavky?

Předpokládá se pouze otevřenost vůči biblickému poselství, ochota ke skupinové práci a k práci kreativními metodami (výtvarnými, dramatickými, pohybovými, literárními apod.). Konfesní příslušnost ani znalost Bible nejsou podmínkou.
Garant a vyučující:

doc. PhDr. Mireia Ryšková, Dr. theol.

Bc. Radka Zemanová


Počet hodin:

16 h

2 celodenní setkání


Výuka:

Zájemci si mohou vybrat 2 z nasledujících termínů: 13. 11. 2021, 15. 1., 12. 2, 26. 2. 2022


Počet účastníků:

10-15

V případě, že se kapacita kurzu nenaplní, tj. nebude zapsáno 10 účastníků, bude částečně možné se zúčastnit kurzu Bibliodrama I nebo Bibliodrama II, který je součástí standardního studia.


Osvědčení:

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 2/3 přednášek.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Přihlašování bylo ukončeno.

Termín pro podání přihlášky: 30. 9. 2021

Číslo kurzu: 6250

Cena kurzu: 1.000 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické nebo papírové podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

  • Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

  • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.Poslední změna: 1. říjen 2021 16:10 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4
Jak k nám