Katechetický kurz

Kurz nabízí dvouleté studium jako základní teologickou přípravu primárně pro ty, kteří se ve své farnosti věnují katechetické službě nebo se jí případně budou věnovat v budoucnosti. Pozůstává především ze zevrubného studia Katechismu katolické církve s odkazy na nejdůležitější církevní dokumenty. Posluchač bude v každém předmětu výkladem uveden do dané části KKC a samostudiem se seznámí jednak s vlastním textem KKC, jednak se stručnou monografií, jež mu umožní lépe porozumět příslušnému tématu. Rozvinutím kurzu je série teoretických a praktických předmětů věnovaných různým aspektem katechetické služby.Garant:

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

přednášky v rámci jednotlivých předmětů připravují různi vyučující oboru katolická teologie


Organizační zajištění kurzu:

ThLic. Mgr. Lenka Jeřábková, Th.D. (Arcibikuspství pražské)

Mgr. Václav Sojka (Katolická teologická fakulta)


Počet hodin:

200 h


Výuka:

2 roky (září 2021 - červen 2023)

40 sobot po 5 hodin v trvání 45min.


Místo:

KTF UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6

učebna P14

(18. 12. učebna P16)


Tertmíny výuky pro 1. ročník:

 • v roce 2021:

  9. 10., 23. 10., 6. 11., 20. 11., 4. 12., 18. 12.

 • v roce 2022:

  8. 1., 22. 1., 5. 2., 19. 2., 5. 3., 19. 3., 2. 4., 9. 4., 23. 4., 7. 5., 21. 5., 4. 6.

Pro další samostudium budou připraveny studijních texty.


Podmínky pro přijetí

 • Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, studijní předpoklady

 • Předpoklady ke katechetické službě (osobnostní a křesťanská zralost, dobrá pověst, pedagogické schopnosti)

 • Plné společenství s katolickou církví a přijetí iniciačních svátostí (křest, biřmování, eucharistie)

 • Základní náboženské znalosti

 • Formulář vyplněný správcem farnosti uchazeče


Časový a obsahový plán kurzu

1. ročník:

 • Úvod do katechetického kurzu, ThLic. Lenka Jeřábková, Th.D., 2 h

 • Úvod do katechismu katolické církve, Mgr. Michal Němeček, 3 h

 • Křesťanská modlitba, ThLic. Irenej Šiklar OP, 10 h

 • Věřím – věříme: Fundamentální teologie, ThLic. David Bouma, Th.D., 10 h

 • Úvod do Písma Svatého, Mgr. Angelo Scarano, Th.D. S.S.L., 15 h

 • Starý Zákon, ThLic. PhDr. Pavla Edita Herciková Th.D., 10 h

 • Nový Zákon, doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L., 10 h

 • Víra církve, Jan Houkal, Th.D., 20 h

 • Katecheze, ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D., 10 h

 • Katechetické praxe 1, Bc. Tereza Novotná (konzultace), 10 h


2. ročník:

 • Sedm svátostí, 10 h

 • Svátostná ekonomie: Liturgie, 20 h

 • Život v Kristu, 10 h

 • Církevní dějiny, 10 h

 • Psychologie a pedagogika, 10 h

 • Evangelizace, 5 h

 • Příprava na svátosti, 5 h

 • Vstupy do škol, 5 h

 • Katechetické reálie, 5 h

 • Katechetické praxe 2, 10 h

 • Bezpečnost práce s dětmi (Školení táborových vedoucích), ČBK, 2 dny


Podmínky absolvování a zkoušky

Absolvování 2/3 docházky v každém studijním roce.


Každý ročník bude zahrnovat tři zkoušky zahrňující tři skupiny předmětů:


1. ročník:

 1. kolokvium - Biblistika (Úvod do Písma, Starý zákon, Nový zákon)

 2. kolokvium - Věrouka (Věřím – Věříme: fundamentální teologie, Víra církve, Křesťanská modlitba)

 3. kolokvium - Katechetika (Úvod do KKC, Katecheze)

  + absolvování katechetických praxí a odevzdání písemných výstupů z nich


2. ročník:

 1. písemný test z církevních dějin

 2. kolokvium - Svátosti a liturgie (Sedm svátostí, Svátostná ekonomie: liturgie, Život v Kristu)

 3. absolvování katechetických praxí a odevzdání písemných výstupů z nich


Zkoušky budou komisionální a hodnoceny Prospěl(a) / Neprospěl(a). K postupu do 2. ročníku je třeba dosáhnout 2/3 účasti a prospět u všech tří atestací. Každá atestace má jeden opravný termín.Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Přihlašování bylo ukončeno.

Termín pro podání přihlášky: 12. 9. 2021

Číslo kurzu: 5528

Cena kurzu: 2.000 Kč/rok


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické nebo papírové podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

 • Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

 • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.Poslední změna: 5. duben 2022 16:51 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám