Kultura pohřbívání

Pastorační a společenské aspekty posledních věcí člověka

Tento semestrální vzdělávací program přináší ucelené odborné přednášky pro všechny, kteří pracují s umírajícími a pozůstalými, nebo je otázky spojené s důstojným umíráním a posledním rozloučením nenechávají lhostejné. Účastníci si rozšíří své znalosti, prohloubí schopnosti a mohou si osvojit i některé měkké dovednosti pod vedením poradce pro pozůstalé Tomáše Kotrlého a jeho hostů.Garant a vyučující:

ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.


Počet hodin:

20 h

5 setkání

+ dobrovolná exkurze


Výuka:

zimní semestr (říjen 2021 - leden 2022)

čtvrtek

15:30-19:30 h


Místo:

KTF UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6

učebna P2


Osvědčení:

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 2/3 přednášek.


Přehled přednášek

 1. Pohřebnictví – historické souvislosti // 21. 10. 2021

  Antropologická a sociokulturní východiska křesťanského pohřbívání, kult předků, uctívání ostatků, svátostiny. Vybraná specifika – církevní pohřby sebevrahů, veřejných hříšníků, odepření pohřbu těm, kteří podstoupili eutanazii. Pohřbívání plodů po potratu a mrtvě narozených dětí.

 2. Kanonické (církevní) právo: vybrané právní aspekty z minulosti a současnosti // 4. 11. 2021

  Vývoj právní úpravy: archaické římské právo, pohřbívání ad sanctos, reformy Josefa II.; povolení církevního pohřbu žehem, reforma pohřebních obřadů II. vatikánským koncilem. Komentování instrukce Ad resurgendum cum Christo (2016, Kongregace pro nauku víry). Hospic jako provozovatel pohřební služby.

 3. Legislativní rámec pohřebnictví v České republice // 18. 11. 2021

  Před sekulární právní úpravou a po právní úpravě u nás. Zákon o pohřebnictví: základní pojmy, struktura, v kontextu vybrané aspekty. Mezinárodní smlouvy, repatriace, technické normy. Darování těla pro vědu a výzkum, vojenské a státní pohřby, obecní sociální pohřby. Pohřeb svépomocí. Etické, ekonomické a ekologické aspekty pohřebnictví v České republice. Zvířecí hřbitovy a krematoria.

 4. Pohřebiště, hřbitovy // 2. 12. 2021

  Provozování církevního hřbitova či kostelní krypty podle kanonického a sekulárního práva. Zřízení, rušení či obnova hřbitova, administrace nájmu hrobů, hrobek a kostelních krypt. Pohřbívání národnostních menšin, multikulturní hřbitovy. Vedení smutečních obřadů, konduktu, hřbitovních knih.

 5. Duchovní dimenze a vybraná aktuální témata v pohřebnictví // 16. 12. 2021

  Komentář liturgické knihy Pohřební obřady (vigilie u zemřelého, ukládání do rakve, obřady v domě …). Nové dodatky: Modlitba za plody po potratu a mrtvě narozené děti. Anonymní pohřeb, pohřeb bez obřadu. Obřady nad urnou. Exhumace P. Josefa Toufara, Zdeny Mašínové a obětí III. odboje. Pohřbívání v pandemii covidu-19.

 6. Dobrovolně, bude-li zájem: praktické ukázky a dovednosti v pohřebnictví // 28. 1. 2022 od 13:00

  Soudní lékařství v Brně, ulice Tvrdého 2a. Studenty bude provádět soudní lékař Jan Krajsa.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Přihlašování bylo ukončeno.

Termín pro podání přihlášky: 12. 9. 2021

Číslo kurzu: 7199

Cena kurzu: 1.000 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické nebo papírové podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

 • Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

 • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.
Poslední změna: 14. prosinec 2021 14:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Hroznata Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám