Pastorace nemocných

V TOMTO AKADEMICKÉM ROCE KURZ PASTORACE NEMOCNÝCH NEBUDE REALIZOVANÝ.


Tento kurz umožňuje účastníkům vyzkoušet si reflektovanou pastorační péči nemocných pod vedením nemocničního kaplana Marka Drábka. Proběhne formou blokové skupinové práce (skupina max. 7 studentů) v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.Garant kurzu

Mgr. Marek František Drábek, DiS.


Počet hodin

75h


Výuka:

10 dní

červen 2022 (Termín bude upřesněn v dubnu 2022)

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze


Náplň kurzu

  • Skupinová reflexe pastoračních rozhovorů, zakončená jejich teologickou reflexí

  • Pastorační rozhovory s pacienty/personálem/návštěvníky nemocnice

  • Setkání s personálem nemocnice

  • Krátké teoretické vstupy (vedení pastoračního rozhovoru)

  • Psaní verbatimu


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Do kurzu se lze přihlásit

  • vyplněním online formuláře. (Bude doplněn. Přihlašování ještě nebylo otevřeno.)

  • prostřednictvím papírové přihlášky, kterou dostanete a vyplníte přímo na studijním oddělení v úředních hodinách.

Termín pro podání přihlášky: 15. 5. 2022

Číslo kurzu: 6171

Cena kurzu: 5.000 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické nebo papírové podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

  • Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

  • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.Poslední změna: 14. duben 2022 23:10 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4
Jak k nám