Fratelli tutti

Bratrství očima papeže Františka

Encykliku Fratelli tutti podepsal papež František v předvečer svátku světce, jehož jméno nosí. Především se však papež opírá o výzvu sv. Františka ke „způsobu života vyznačující se chutí evangelia.“ Papež v encyklice vychází ze svých dřívějších projevů ať slovem či symbolickým gestem a zapracovává mnoho dalších podnětů. Rozsah témat a komplexnost probíraných otázek může čtenářům ztížit snadný přístup k papežovu poselství.


Tento kurz Vás provede jednotlivými kapitolami encykliky Fratelli tutti. Každé z nich bude věnováno jedno setkání pod vedením jednoho přednášejícího.Garant kurzu:

Benedikt Tomáš Mohelník OP, Th.D.


Počet hodin:

16 h

8 setkání


Výuka:

zimní semestr (říjen 2021 - leden 2022)

úterý

15:30-17:00 h


Místo:

KTF UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6

učebna P9


Osvědčení:

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 2/3 přednášek.


Přehled přednášek:

  • 6. kapitola: 23. 11. 2021

    Dialog a přátelství ve společnosti // Mgr. Petr Vizina

  • 7. kapitola: 30. 11. 2021

    Cesty obnoveného setkání // ThLic. Josef Prokeš


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Přihlašování bylo ukončeno.

Termín pro podání přihlášky: 12. 9. 2021

Číslo kurzu: 7206

Cena kurzu: 600 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické nebo papírové podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

  • Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

  • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 19. říjen 2021 16:46 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám