Prahou 6 s otevřenýma očima

Území Prahy 6 prošlo dlouhým vývojem. Během šesti procházek se přímo v terénu seznámíme s důležitými stavbami a urbanistickými celky této pozoruhodné městské části. Procházky budou sestavené tematicky, anebo budou zkoumat konkrétní oblasti, jejich proměny a otisky staletí. Zaměříme se na historický a urbanistický vývoj vybraných míst a staveb, objevíme jejich uměleckou hodnotu a poukážeme na jejich aktuální využití a roli ve 21. století.
Přehled setkání*

 • 12. 10. 2021

  Úvodní procházka - historie Prahy 6 a okolí fakulty


 • 26. 10. 2021

  Obora Hvězda, Bílá Hora


 • 9. 11. 2021

  Břevnov, Dlabačov, Strahov


 • 23. 11. 2021

  Ořechovka, Müllerova vila


 • 7. 12. 2021

  Hanspaulka


 • 4. 1. 2022

  Osada Baba


* Změna programu vyhrazena.


Garant a vyučující kurzu:

Mgr. Magdalena Nerudová

Mgr. Kateřina Turková


Absolventky oboru Dějiny křesťanského umění na KTF UK. Magdalena Nerudová se věnuje vlámské a české kabinetní malbě a její figurální složce. Toto téma nyní dále zpracovává ve své dizertační práci. Kateřina Turková se v diplomové práci věnovala architektuře přelomu 19. a 20. století v Čechách. Praha je pro ně nejen rodným městem, ale také důležitým výchozím a inspiračním zdrojem nikoli jen co se uměleckého vnímání světa týče.


Počet hodin:

12 h

6 procházek


Výuka:

zimní semestr (říjen 2021 – leden 2022)

úterý

15:00-16:30 h


Osvědčení:

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 2/3 přednášek.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Přihlašování bylo ukončeno.

Termín pro podání přihlášky: 12. 9. 2021

Číslo kurzu: 7184

Cena kurzu: 600 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické nebo papírové podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

 • Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

 • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 1. říjen 2021 16:13 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4
Jak k nám