Pootevřený prostor

Přednášky o sakrální architektuře

Řada přednášek mapuje základní otázky moderní a současné sakrální architektury. Pomocí několika sond představí klíčové debaty a problémy a také osobnosti mezi teology a architekty, kteří se celoživotně věnovali stavbě kostela a tématu sakrality, spirituality v architektuře a umění. Neopominutelné jsou liturgické hnutí, reforma II. vatikánského koncilu a její dodnes diskutovaná adekvátní aplikace nebo radikální návrhy multifunkčního kostela či interreligiózního chrámu. Stranou nezůstanou přelomové realizace Rudolfa Schwarze, Le Corbusiera, Petera Zumthora a Johna Pawsona či nejaktuálnější přemýšlení o hybridních prostorech transcendence.


Přihlašování bylo ukončeno


Garant a vyučující kurzu:

Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt


Počet hodin:

24 h; 12 setkání

2h/týdně


Výuka:

letní semestr (únor 2022 – květen 2022)

pondělí

18:00-19:30 h


Místo konání:

Dominikánská 8, Jalovcová 234/2, Praha - Staré Město


Osvědčení:

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 2/3 přednášek.


Přehled přednášek

 1. Co je kostel? - 21. února 2022

  Debaty, rozepře a hádky nad sakrální architekturou ve věku (ne)rozumu

 2. Čtyři kostely a jeden antikostel v Praze roku 1930 - 28. února 2022

  Aneb architektura jako zrcadlo teologie a společnosti

 3. Rudolf Schwarz 01 - 7. března 2022

  Liturgické hnutí, Romano Guardini a mystika prázdné stěny

 4. Rudolf Schwarz 02 - 14. března 2022

  Architekt jiné moderny aneb poválečná obnova měst a společnosti

 5. Marie-Alain Couturier OP, L´Art Sacré aneb „Duch vane, kam chce“ - 21. března 2022

  Fernand Legér, Henri Matisse, Le Corbusier etc.

 6. Exkurze / přednáška hosta

 7. Umění, koncil, papežské magisterium po roce 1945 - 4. dubna 2022

  …a temný retrokatolický stín

 8. „Křesťanství musí být něco kreativního“ aneb „Dějiny křesťanské ikonografie definitivně skončily“ - 11. dubna 2022

  Mons. Otto Mauer a Friedhelm Mennekes SJ

 9. Kříže umělců a architektů 20. a 21. století - 25. dubna 2022

  Henri Matisse, Arnulf Rainer, Joseph Beuys, Eduardo Chillida, Le Corbusier a Josef Pleskot

 10. Peter Zumthor, Stefan Kraus – dějiny ve věcech - 9. května 2022

  Muzeum umění Kolumba

  John Pawson – maximální minimalismus a krok z průměrnosti

  Trapistický klášter v Novém Dvoře, benediktinská Pannonhalma a farní kostel sv. Mořice v Augsburgu

 11. Místa liturgie a současná vitraj - 16. května 2022

  Neo Rauch, Gerhard Richter etc.

 12. Exkurze / přednáška hosta

Možnosti exkurze: Staří mistři ve Schwarzenberském paláci, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, nebo aktuální intervence u Nejsv. Salvátora. Bude upřesněno po domluvě.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Do kurzu se lze přihlásit

 • prostřednictvím papírové přihlášky, kterou dostanete a vyplníte přímo na studijním oddělení v úředních hodinách.

Termín pro podání přihlášky: 6. 2. 2022

Číslo kurzu: 6256

Cena kurzu: 800 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické nebo papírové podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

 • Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

 • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 7. únor 2022 09:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám