Literatura v čase a prostoru (I.)

Literatura představuje základní kámen lidského poznání. Ve středověké a novověké literatuře to byla církev, kdo mnohdy udával trend, ale podstatnou roli hrál také folklór.


Probíraná látka je rozdělena do tří na sebe navazujících let s tím, že je možné se každý rok do kurzu přihlásit samostatně a není nutné absolvovat všechny tři části.


Přednášky v prvním roce provedou účastníky historickým vývojem literatury od antiky po raný středověk. Dozví se, co říkají literární historici o vzniku Starého a Nového zákona, nahlédnou do tajemství středověkých rukopisů a ponoří se do počátku historiografie a divadla.Garant a vyučující:

prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.

jednotlivé přednášky připravují různi vyučující katedry církevních dějin a literární historie


Počet hodin:

18 h

9 setkání


Výuka:

celý rok

sobota

11:30-13:00 h


Osvědčení:

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 2/3 přednášek.


Přehled přednášek

 1. Starý zákon v pohledu literární historie

  1. 10. 2021 // ThLic. Mgr. et Mgr. Tomáš Matějec, Ph.D. et Ph.D.

 2. Nový zákon v pohledu literární historie

  29. 10. 2021 // ThLic. Mgr. et Mgr. Tomáš Matějec, Ph.D. et Ph.D.

 3. Starověké literárně-teoretické texty

  12. 11. 2021 // ThLic. Mgr. et Mgr. Tomáš Matějec, Ph.D. et Ph.D.

 4. Jev polyglosie v starořecké literatuře

  10. 12. 2021 // doc. PhDr. Josef Bartoň. Th.D.

 5. Historiografie raného středověku

  21. 1. 2022 // Mgr. Michaela Falátková

 6. Vývoj středověkého divadla

  25. 2. 2022 // Mgr. Michaela Falátková

 7. Středověká latinská epika na cestě mezi králem, hrdinou a novým člověkem

  18. 3. 2022 // Mgr. Jiří A. Čepelák

 8. Karel Veliký a znovuzrození evropské literatury

  8. 4. 2022 // Mgr. Jiří A. Čepelák

 9. Věčné město a jeho chvály v literatuře

  6. 5. 2022 // Mgr. Jiří A. Čepelák


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Přihlašování bylo ukončeno.

Termín pro podání přihlášky: 12. 9. 2021

Číslo kurzu: 7180

Cena kurzu: 600 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické nebo papírové podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

 • Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

 • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.Poslední změna: 20. září 2021 11:07 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4
Jak k nám