Eucharistická modlitba

ONLINE

Kurz v první části podrobným způsobem seznamuje s vývojem eucharistické modlitby v rámci křesťanské liturgie od Ježíšových dob až po 21. století. Ve druhé části jsou na několika eucharistických modlitbách zařazených do současného Římského misálu detailně představeny základní aspekty slavení Kristovy oběti a jeho velikonoční hostiny. Závěr kurzu je věnován otázce, jakou podobu by měla mít eucharistická spiritualita ve 21. století.Garant a vyučující kurzu:

PhDr. Radek Tichý, Ph.D. et S.L.D.


Výuka:

ONLINE; platforma ZOOM

zimní semestr (říjen 2021 - leden 2022)

středa, 19:30-21:00h


Počet hodin:

12 h; 6 setkání


Termíny:

3. 11., 17. 11., 24. 11., 1. 12., 8. 12., 15. 12. 2021


Osvědčení:

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 2/3 přednášek.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Přihlašování bylo uzavřeno. 


Termín pro podání přihlášky: 29. 10. 2021

Číslo kurzu: 7223

Cena kurzu: 600 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické nebo papírové podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

  • Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

  • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 3. listopad 2021 09:49 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám