Licenciátní studia liturgiky

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Papežským liturgickým institutem sv. Anselma v Římě nabízí kněžím tříletá licenciátní studia liturgiky.Garant:

PhDr. Radek Tichý, PhD.


Pro koho je studium určeno:

Jakožto součást trvalé formace je studium určeno kněžím, kteří by rádi prohloubili své znalosti posvátné liturgie, ale z nejrůznějších důvodů pro ně není možné studium v zahraničí. Studium je plně kompatibilní s výkonem duchovní správy ve farnosti.


Min. počet účastníků:

10


Průběh studia

Tříleté studium katolické liturgie je organizováno v ročních cyklech Celoživotního vzdělávání (říjen-červen). Do každého roku se studenti zapisují v září podáním přihlášky a zaplacením studijního poplatku.


Výuka se koná dle osnov Papežského liturgického institutu kombinovanou formou:

  • samostudiem povinné literatury (v češtině)

  • blokovou kontaktní výukou v Praze a v Římě


Přednášejícími jsou vyučující v Praze a v Římě, výuka probíhá v češtině (simultánní tlumočení z italštiny je zajištěno).


Počet hodin:

56h/ročně


Termíny kontaktní výuky v roce 2021/2022:

8. – 10. 11. 2021 v Praze (možnost ubytování v Arcibiskupském semináři)

7. – 10. 2. 2022 v Římě (možnost ubytování v Papežské koleji Nepomucenum)

30. 5. – 1. 6. 2022 v Praze (možnost ubytování v Arcibiskupském semináři)


Zakončení studia:

Zájemci, kteří absolvovali magisterské studium teologie, mohou studium zakončit obhajobou licenciátní práce a státní rigorózní zkouškou na Katolické teologické fakultě v Praze (při zachování platných předpisů UK a KTF UK); mohou také navázat doktorským studiem na Katolické teologické fakultě v Praze.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Kapacita kurzu byla naplněna.


Termín pro podání přihlášky: 29. 10. 2021

Číslo kurzu: 7316

Cena kurzu: 9.000 Kč/rok


Poplatek zahrnuje finanční odměnu pro vyučující, letenky římských profesorů do Prahy a poplatek za výuku na půdě Papežském liturgickém institutu sv. Anselma. Nezahrnuje cestu do Říma a ubytování v Římě a v Praze. Je možné obrátit se na diecézního biskupa s žádostí o finanční podporu studia. Pro srovnání: licenciát z liturgiky v Římě (pouze studium) stojí ročně 50 000 Kč.


Poté, co zašlete přihlášku je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

  • Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

  • Specifický symbol: číslo kurzu.


Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.

Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.
Poslední změna: 14. říjen 2021 15:46 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4
Jak k nám