Teologie

Kurz:

Den výuky:

Čas:

Místnost:

a. Biblická teologie:

Aktuální otázky biblických věd

sobota

termíny v popisu kurzu

P2

Ekleziologie a sakramentální teologie

sobota

termíny v popisu kurzu

P3

Ekumenismus

sobota

termíny v popisu kurzu

P3

Eschatologie

sobota

termíny v popisu kurzu

P3

Knihy básnické a sapienciální

pondělí

8:30

P12

Nový zákon

sobota

termíny v popisu kurzu

P7

Pentateuch a dějepisné knihy 1

úterý

11:05

P2

Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1

pondělí

10:15

P14

Starý zákon

sobota

termíny v popisu kurzu

P1

Smlouva ve Starém a Novém zákoně

sobota

termíny v popisu kurzu

P1

Úvod do Bible 1

úterý

10:15

P10

Úvod do Písma svatého

sobota

termíny v popisu kurzu

P1

Úvod do Starého zákona

čtvrtek

16:20

P6

b. Filozofie:

Dějiny antické filozofie

pondělí

15:30

P5

Dějiny novověké filozofie

pátek

11:05

P7

Filozofická antropologie

čtvrtek

10:15

P7

Filozofická antropologie a etika

sobota

termíny v popisu kurzu

P7

Logika a epistemologie

čtvrtek

15:30

P7

Teodicea

sobota

termíny v popisu kurzu

P1

c. Právo:

Kanonické právo 1

sobota

termíny v popisu kurzu

P2

Kanonické právo 2

sobota

termíny v popisu kurzu

P5

Kanonické právo 2

pátek

11:05

P12

Konfesní právo

středa

8:30

P12

Manželské právo

sobota

termíny v popisu kurzu

P3

Teorie a dějiny práva

čtvrtek

12:50

P7

d. Systematická teologie:

Ekleziologie

pondělí

13:45

P12

Eschatologie

pátek

9:20

P10

Fundamentální teologie

sobota

termíny v popisu kurzu

P1

Fundamentální teologie 2

čtvrtek

12:50

P12

Christologie a soteriologie

sobota

termíny v popisu kurzu

P7

Patrologie

sobota

termíny v popisu kurzu

P1

Patrologie 1

pondělí

8:30

P1

Protologie

pátek

11:05

P10

Teologická antropologie

sobota

termíny v popisu kurzu

P8

Teologie svátostí 1

pondělí

9:20

P5

Trinitární teologie

pondělí

10:15

P2

Trinitární teologie

sobota

termíny v popisu kurzu

P7

e. Morální teologie:

Teologická etika II

sobota

termíny v popisu kurzu

P8

Speciální morálka 2

f. Praktická teologie

Fundamentální katechetika

sobota

termíny v popisu kurzu

P8

Katecheze

sobota

termíny v popisu kurzu

P5

Pastorace svátostí a svátostin

sobota

termíny v popisu kurzu

P3

g. Jiné:

Liturgika

sobota

termíny v popisu kurzu

P7

Úvod do Islámu

středa

17:10

P12

Úvod do judaismu

středa

15:30

P10

Úvod do křesťanství 1

čtvrtek

10:15

P3

Úvod do studia a metodologie

sobota

termíny v popisu kurzu

P1

Úvod do teologie

čtvrtek

8:30

P12

Úvod do teologie

sobota

termíny v popisu kurzu

P1
Poslední změna: 30. září 2021 10:20 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4
Jak k nám