Úvod do studia dějin umění

Přednáškový online cyklus je určen všem zájemcům o studium dějin umění, zejména maturantům připravujícím se na přijímací řízení na vysoké škole. Kurz přehledně seznámí účastníky se stěžejními architektonickými, malířskými a sochařskými díly jednotlivých uměleckých období od antiky až po umění 20. století. Lekce jsou členěny chronologicky a budou doplněny dvěma exkurzemi.Garanti:

Mgr. Magdaléna Nová, DiS.


Vyučující:

Lekcemi budou provázet doktorandi a absolventi oboru dějiny křesťanského umění na KTF UK.


Výuka:

ONLINE - platforma MS Teams

říjen 2021 - duben 2022

čtvrtek 17:00 - 18:45 h


Počet hodin:

46 h

21 online lekcí a 4 prezenční komentované prohlídky


Termíny:

Lekce:

2021: 14. 10., 21. 10., 4. 11., 11. 11., 18. 11., 25. 11., 2. 12., 9. 12., 16. 12.

2022: 6. 1., 13. 1., 20. 1., 10. 2., 17. 2., 24. 2., 3.3., 10. 3., 24. 3., 31. 3., 7.4., 21.4.


Exkurze:

12. 2., 9. 4. 2022


Během kurzu budou vypsány termíny pro fakultativní setkání KTF UK (knihovna, budova, konzultace, informace).


Osvědčení:

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 2/3 přednášek.Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Přihlašování bylo uzavřeno. Po dohodě bude do kurzu možné nastoupit i v jeho průběhu.


Termín pro podání přihlášky: 8. 10. 2021

Číslo kurzu: 7689

Cena kurzu: 1000 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické nebo papírové podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

  • Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

  • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 22. březen 2022 13:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám