Kurzy LS

Kurz:

Den výuky:

Čas:

Místnost:

a. Katedra Biblických věd a starých jazyků

Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 2

Pondělí

8:30

P16

Novozákonní řečtina 4

Pondělí

10:15

P7

Čtvrtek

12:50

P9

Novozákonní řečtina 2

Pondělí

11:05

P7

Čtvrtek

8:30

Latinský jazyk 4 (syntax) - Markéta Koronthályová

Pondělí

11:05

P1

Středa

Latinský jazyk 4 (syntax) - Cyril Tomáš Matějec

Pondělí

12:50

P10

Latinská četba pro teology 2

Pondělí

16:20

P7

Biblický překlad v průběhu staletí

Pondělí

16:20

P1

Základy biblické hebrejštiny

Úterý

8:30

P16

Úvod do Bible 2

Úterý

9:20

P7

Pentateuch a dějepisné knihy

Středa

9:20

P10

Janovské spisy 2

Středa

12:50

P12

Latinské hymny z breviáře - půst, Velikonoce

Středa

13:45

P7

Seminář biblických věd 2

Čtvrtek

8:30

P14

Latinský jazyk 2 (morfologie) - Cyril Tomáš Matějec

Čtvrtek

8:30

P5

Knihy prorocké a apokalyptické

Čtvrtek

10:15

P14

Staroslověnský jazyk a písemnictví 2

Čtvrtek

12:50

P14

b. Katedra církevních dějin a literární historie

Křesťanská spiritualita v literatuře středověku

Pondělí

8:30

P14

"Mezi klasicismem a romantismem": kulturní a literární dějiny mezi lety 1750-1820

Pondělí

10:15

P14

Antická literatura 2 (římská)

Pondělí

14:35

P3

Heraldika a genealogie

Pondělí

16:20

P8

Nauka o pramenech novověku

Úterý

10:15

P14

Církevní a obecné dějiny 19. a 20. století

Úterý

12:50

P1

České církevní dějiny 2

Úterý

12:50

P6

Dějiny evropské literatury 13.-18. století 2

Úterý

16:20

P1

Numismatika, metrologie a historická statistika

Středa

14:35

P14

Úvod do literární teorie 2

Čtvrtek

12:50

P2

Úvod do Nového zákona

Čtvrtek

16:20

P1

Církevní a obecné dějiny středověku

Pátek

8:30

P1

Dějiny dějepisectví

Pátek

8:30

P10

c. Katedra systematické teologie a filosofie

Teologie svátostí 2

Pondělí

9:20

P6

Christologie a soteriologie

Úterý

9:20

P3

Teologální etika

Úterý

9:20

P1

Křesťanství a jiná náboženství

Úterý

10:15

P16

Patrologie 2

Středa

10:15

P7

Spirituální teologie 2

Středa

10:15

P12

Speciální morálka 1

Čtvrtek

8:30

P12

Metafyzika

Čtvrtek

9:20

P10

Dějiny filozofie 19. a 20. století

Čtvrtek

10:15

P7

Úvod do křesťanství 2

Čtvrtek

10:15

P3

Ekumenismus

Čtvrtek

12:50

P7

Fundamentální teologie 1

Čtvrtek

13:45

P12

Dějiny novověké filozofie

Čtvrtek

14:35

P3

Teologická antropologie

Pátek

8:30

P12

Filozofická etika

Pátek

10:15

P9

Dějiny středověké filozofie

Pátek

10:15

P7

d. Katedra pastorálních oborů a právních věd

Kanonické právo 1

Pondělí

9:20

P2

Liturgika - zaměřená na dějiny umění

Pondělí

14:35

P6

Liturgika 2 - zaměřená na teologii

Středa

9:20

P5

Liturgický zpěv

Středa

15:30

P2

Pastorace nemocných

Středa

15:30

P7

Základy práva pro působení v pastoraci

Čtvrtek

14:35

P1

e. Ústav dějiny křesťanského umění

Přehledné dějiny antického a středověkého umění 2

Pondělí

8:30

P8

Vizuální kultura středověku 2

Pondělí

10:15

P8

Architektura 20. století 2

Pondělí

14:35

P5

Vizuální kultura novověku 2

Úterý

8:30

P8

Česká a středoevropská renesance 2

Úterý

8:30

P2

Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2

Úterý

10:15

P5

Dějiny antického umění

Úterý

12:50

P8

Vybrané kapitoly z dějin vizuální kultury novověku 2

Úterý

12:50

P16

Bible a umělecké dílo

Úterý

16:20

P8

Přehledné dějiny barokního umění 2

Středa

8:30

P6

Profánní ikonografie 2

Středa

10:15

P6

Italská renesance a manýrismus 2

Středa

10:15

P16

Vybrané kapitoly z dějin vizuální kultury středověku 2

Středa

10:15

P8

Raně křesťanské umění

Středa

12:50

P6

Křesťanská ikonografie 2

Středa

14:35

P6

Památková péče

Středa

14:35

P8

Dějiny židovské kultury 2

Středa

17:10

P12

Přehledné dějiny renesančního umění 2

Čtvrtek

10:15

P6

Znalectví a obchod s uměleckými díly 2

Čtvrtek

10:15

P8

Evropská a světová muzea a galerie 1

Čtvrtek

12:50

P8

Nizozemské umění 2

Čtvrtek

16:20

P8

Evropské umělecké řemeslo 2

Pátek

10:15

P6


Poslední změna: 1. únor 2023 17:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám