Americká muzea a galerie

Přeneste se virtuálně přes Atlantský oceán a prozkoumejte evropské umění ve zcela jiném sociokulturním kontextu.


Cílem předmětu je seznámit posluchače se vznikem a vývojem muzejních a galerijních institucí na půdě USA. Pozornost bude věnována slavným institucím Východního i Západního pobřeží. Formování a růst amerických sbírek je založen na evropských vzorech, a právě z tohoto pohledu budou americké sbírky představeny. Bude připomenuto, jakým způsobem američtí sběratelé získávali evropská mistrovská díla do svých sbírek, jaké vazby je pojily k evropskému trhu s uměním, jaké kontakty udržovali s obchodníky s uměním, a také jakým způsobem byly umělecké sbírky instalovány jak v privátních rezidencích, tak i veřejných muzeích. Předmět je strukturován na základě chronologie, typologie a významu vybraných muzejních a galerijních institucí a jejich vztahu ke sbírkám evropského umění. Analyzována bude jak architektonická podoba muzejních a galerijních objektů, tak i charakter sbírek v nich uložených; připomenuty budou osobnosti spjaté s dílčími institucemi, včetně proslulých, mnohdy kontroverzních sběratelů. S účastníky kurzu se virtuálně přeneseme přes Atlantský oceán a prozkoumáme evropské umění ve zcela jiném sociokulturním kontextu.


Předmět je strukturován na základě chronologie, typologie a významu vybraných muzejních a galerijních institucí a jejich vztahu ke sbírkám evropského umění. Pozornost bude věnována slavným institucím Východního i Západního pobřeží. Analyzována bude jak architektonická podoba muzejních a galerijních objektů, tak i charakter sbírek v nich uložených; připomenuty budou osobnosti spjaté s jednotlivými institucemi, včetně proslulých, mnohdy kontroverzních sběratelů.Garant a vyučující kurzu:

PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.


Počet hodin:

24 h; 12 setkání

2h/týdně


Výuka:

letní semestr (únor 2023 – květen 2023)

středa

17:00-18:30 h


Místo:

KTF UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6


Osvědčení:

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili 75% přednášek.


Přehled přednášek

 • Umělecká sbírka bankéře Johna Pierponta Morgana v New Yorku

 • Privátní muzeum Fenway Court v Bostonu sběratelky Isabelly Stewart Gardnerové

 • Fogg Art Museum Harvardské univerzity a muzejní kurz Paula Sachse

 • Umělecká sbírka průmyslníka Henryho Claye Fricka v New Yorku

 • Sbírka středověkého umění George Greye Barnarda a vznik The Cloisters v New Yorku

 • Metropolitní muzeum umění v New Yorku

 • Židovské muzeum, Guggenheimovo muzeum a Neue Gallerie Ronalda Laudera na Páté Avenue v New Yorku

 • Národní galerie ve Washingtonu, D.C.

 • Evropské umění na pobřeží Pacifiku – Muzeum umění v San Franciscu a Muzeum umění v San Diegu

 • Vydavatel William Randolph Hearst a jeho kalifornská rezidence v San Simenon

 • Sbírka železničního magnáta Henryho Huntingtona a jeho ženy Arabelly v San Marinu a sbírka průmyslníka Nortona Simona v Pasadeně

 • Sbírky průmyslníka Jeana Paula Gettyho v Los Angeles


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Termín pro podání přihlášky: 15. 2. 2023

Číslo kurzu: 7189

Cena kurzu: 1.500 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické podobě, je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

 • Variabilní symbol: číslo elektronické přihlášky;

 • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 10. květen 2022 13:21 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám