Americká muzea a galerie

Přeneste se virtuálně přes Atlantský oceán a prozkoumejte evropské umění ve zcela jiném sociokulturním kontextu.


V průběhu dvanácti přednášek se posluchači seznámí se slavnými muzejními a galerijními institucemi na půdě Spojených států, a to zejména z Východního a Západního pobřeží. Formování a růst amerických sbírek vycházel z evropských vzorů. Analyzována bude jak architektonická podoba muzejních a galerijních objektů, tak i charakter sbírek v nich uložených; připomenuty budou osobnosti proslulých sběratelů, kteří v mnoha případech své sbírky umění nakonec odkázali veřejnosti. Bude připomenuto, jakým způsobem američtí sběratelé získávali evropská mistrovská díla do svých sbírek, jaké vazby je pojily k evropskému trhu s uměním, jaké kontakty udržovali s obchodníky s uměním, a také jakým způsobem byly umělecké sbírky instalovány, a to jak v privátních rezidencích, tak i veřejných muzeích. Předmět je strukturován na základě chronologie, typologie a významu nejvýznamnějších muzejních a galerijních institucí a jejich vztahu ke sbírkám evropského umění. Právě z pohledu Evropana bude na americké muzejní poklady nahlíženo. Všichni zájemci jsou srdečně zváni k prozkoumání muzejního světa „za Velkou louží“.  
Garant a vyučující kurzu:

PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.


Počet hodin:

24 h; 12 setkání

2h/týdně


Výuka:

letní semestr (únor 2023 – květen 2023)

středa

16:30-18:00 h


Místo:

KTF UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6


Osvědčení:

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili 75% přednášek.


Přehled přednášek

15.2.2023

16:30–18:00


Sbírka středověkého umění George Greye Barnarda a vznik The Cloisters v New Yorku; Umělecká sbírka bankéře Johna Pierponta Morgana v New Yorku.

22.2.2023

16:30–18:00

Privátní muzeum Fenway Court v Bostonu sběratelky Isabelly Stewart Gardnerové; Umělecká sbírka průmyslníka Henryho Claye Fricka v New Yorku; Vydavatel William Randolph Hearst a jeho kalifornská rezidence v San Simenon

1.3.2023

16:30–18:00

Sbírka železničního magnáta Henryho Huntingtona a jeho ženy Arabelly v San Marinu a sbírka průmyslníka Nortona Simona v Pasadeně

8.3.2023

16:30–18:00

John and Mable Ringling Museum of Art, Sarasota; Muzeum a zahrady Vizcaya, Miami, Florida

15.3.2023

16:30–18:00

Židovské muzeum, Guggenheimovo muzeum a Neue Gallerie Ronalda Laudera na Páté Avenue v New Yorku

22.3.2023

16:30–18:00

Sbírky průmyslníka Jeana Paula Gettyho v Los Angeles – sbírky v Getty Villa a Getty Center

12.4.2023

16:30–18:00

Evropské umění na pobřeží Pacifiku: Legion of Honor – Fine Arts Museums of San Francisco, Muzeum umění v San Diegu; Timken Museum of Art

19.4.2023

16:30–18:00

Metropolitní muzeum umění v New Yorku

26.4.2023

16:30–18:00

Národní galerie ve Washingtonu, D.C

3.5.2023

16:30–18:00

Fogg Art Museum Harvardské univerzity a muzejní kurz Paula Sachse

17.5.2023

16:30–18:00

San Francisco Museum of Modern Art, SFMOMA, De Young Museum – MH de Young Memorial Museum, LACMA, The Broad, Los Angeles, National Museum of the American Indian, Americké přírodovědné muzeum, New York Historical Society Museum, The Museum of the City of New York

Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Termín pro podání přihlášky: 10. 2. 2023

Číslo kurzu: 7189

Cena kurzu: 1.500 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické podobě, je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

  • Variabilní symbol: číslo elektronické přihlášky;

  • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 1. březen 2023 16:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám