Bible a umělecké dílo

Přednášky budou věnovány jednotlivým biblickým příběhům, osobám, motivům ad. a jejich ikonografickému ztvárnění v průběhu vývoje dějin výtvarného umění. Během přednášek budou konfrontovány jednotlivé umělecké projevy s biblickými texty a jejich komentáři. Část výkladu bude věnována také dobové umělecké interpretaci těchto biblických příběhů.


KAPACITA KURZU BYLA JIŽ NAPLNĚNA


Garant a vyučující kurzu:

PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D. (roz. Opatrná)


Počet hodin:

22 h; 11 setkání

2h/týdně


Výuka:

zimní semestr (říjen 2022 - leden 2022)

úterý

17:15-18:45 h

termíny výuky: 4.10., 11.10., 18.10., 25.10., 1.11., 8.11., 15.11., 22.11., 29.11., 6.12., 13.12.


Místo:

KTF UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6


Osvědčení:

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 75% přednášek.Přehled přednášek

 1. Stvoření světa

 2. Proroci a Sibyly

 3. Ikonografie Panny Marie a Píseň Písní

 4. Ďábel a Kristův sestup Krista do předpeklí

 5. Evangelisté a apoštolové

 6. Sv. Pavel

 7. Církevní otcové

 8. Biblická podobenství

 9. Milosrdenství a příběh Samaritána

 10. Ikonografie následovníků Krista

 11. Biblická zpráva o narození Krista a další literární zdroje, Tři králové, Útěk do Egypta


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Termín pro podání přihlášky: 21.9.2021

Číslo kurzu: 7183

Cena kurzu: 1.500 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické podobě, je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

 • Variabilní symbol: číslo přihlášky

 • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 20. září 2022 11:40 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám