Církevní a obecné dějiny II. - středověk

Víra a náboženství utvářelo život člověka dávno před tím, než se naučil psát. Naši církevní historici budou Vašimi průvodci v neznámých vodách dějin sahajících od antiky až po dnešek.


Probíraná látka je rozdělena do tří na sebe navazujících let s tím, že je možné se každý rok do kurzu přihlásit samostatně a není nutné absolvovat všechny tři části.


V druhém roce jsou přednášky věnované období středověku.Garant a vyučující:

prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.

jednotlivé přednášky připravují různi vyučující katedry církevních dějin a literární historie


Počet hodin:

16 h

8 setkání


Výuka:

celý rok

pátek

14:00-15:30 h


Místo:

KTF UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6


Osvědčení:

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 75% přednášek.


Přehled přednášek

 1. Dějepisectví raného středověku

  7. 10. 2022 // Mgr. Michaela Falátková, Ph.D.

 2. Život v raně středověkém klášteře

  4. 11. 2022 // Mgr. Michaela Falátková, Ph.D.

 3. Dějiny středověkého papežství

  9. 12. 2022 // prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.

 4. Křížové výpravy do Svaté země

  6. 1. 2023 // prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.

 5. Papežská inkvizice

  3. 2. 2023 // PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.

 6. Dějiny Židů ve středověku

  3. 3. 2023 // PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.

 7. Morové epidemie v pozdním středověku

  31. 3. 2023 // prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.

 8. Hospodářské a sociální dějiny středověku

  5. 5. 2022 // prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Termín pro podání přihlášky: 21.9.2021

Číslo kurzu: 7177

Cena kurzu: 1.500 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické podobě, je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

 • Variabilní symbol: číslo přihlášky

 • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 7. listopad 2022 15:43 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám