Česká novověká literatura (od 17. století k dnešku)

Kurz seznamuje s vybranými otázkami českých novověkých literárních dějin v širších vazbách se soudobou evropskou literaturou. První semestr je věnován ranému novověku, zejména 17. a 18. století, druhý semestr 19. a 20. stoletíGarant a vyučující:

doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.

jednotlivé přednášky připravují různi vyučující katedry církevních dějin a literární historie


Počet hodin:

20 h

10 setkání


Výuka:

celý rok

pátek 14:00 - 15:30


Osvědčení:

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 75% přednášek.


Přehled přednášek

 1. Sv. Anežka v pobělohorské literatuře

  14. 10. 2022

  doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.

 2. Pobělohorské kazatelství

  11. 11. 2022

  doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.

 3. Literatura lidových vrstev a folklór

  25. 11. 2022

  doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.

 4. Interpretace biblického textu v raném novověku

  9. 12. 2022

  ThLic. Mgr. et Mgr. Tomáš Matějec, Ph.D. et Ph.D.

 5. Literární formy raně novověké poezie

  13. 1. 2023

  ThLic. Mgr. et Mgr. Tomáš Matějec, Ph.D. et Ph.D.

 6. Anglický román 19. století

  10. 2. 2023

  Mgr. Michal Charypar, Ph.D.

 7. Francouzský román 19. století

  10. 3. 2023

  Mgr. Michal Charypar, Ph.D.

 8. První světová válka v zrcadle české a světové literatury

  14. 4. 2023

  doc. PhDr. ThLic. Marek Šmíd, Ph.D.

 9. Druhá světová válka v zrcadle české a světové literatury

  28. 4. 2023

  doc. PhDr. ThLic. Marek Šmíd, Ph.D.

 10. Meziválečné dílo Milady Součkové a literární modernismus

  12. 5. 2023

  Mgr. Klára Kudlová, Ph.D.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Termín pro podání přihlášky: 21.9.2022

Číslo kurzu: 7179

Cena kurzu: 1.500 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické podobě, je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

 • Variabilní symbol: číslo přihlášky

 • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 29. srpen 2022 10:11 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám