Kde se zrodila Apokalypsa a co nám dnes má říct?

Poslední kniha Nového zákona Apokalypsa sv. Jana není jedinou tohoto druhu. Apokalyptický pohled na dějiny a na konečný úděl člověka má kořeny v mladších starozákonních knihách, prostupuje Ježíšovo učení a spisy apoštola Pavla. Jen v tomto rámci lze správně rozumět poselství samotné knihy Janova Zjevení. Kurz nabízí stručné provedení touto linií teologického myšlení a chce posluchače seznámit, jak apokalyptické pasáže aplikovat život současných křesťanů.Garant a vyučující kurzu:

doc. ThLIc. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.


Počet hodin:

10 h

5 setkání


Výuka:

zimní semestr 2022

úterý

16:00-17:30 h


Přehled přednášek:


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku:

Termín pro podání přihlášky: 21.9.2022

Číslo kurzu: 8347

Cena kurzu: 1.000 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

  • Variabilní symbol: číslo přihlášky;

  • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.Poslední změna: 29. srpen 2022 10:08 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám