Dějiny umění (III.)

„Cílem umění je dělat člověka šťastným,“ řekl Michelangelo Buonarroti.


Tento kurz nabízí přednášky zaměřené na témata z dějin křesťanského umění rozděleny do tematických bloků tak, abyste načerpali nové znalosti napříč historií a seznámili se s pozoruhodnými umělci a jejich tvorbou.


Probíraná látka je rozdělena do tří na sebe navazujících let s tím, že je možné se každý rok do kurzu přihlásit samostatně a není nutné absolvovat všechny tři části.Garant kurzu:

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.


Koordinátor kurzu:

Mgr. Václav Sojka


Počet hodin:

28 h

7 setkání


Výuka:

celý rok

sobota

8:30-11:45 h


Místo:

KTF UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6

učebna P3


Osvědčení:

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 75 % přednášek.


Přehled přednášek*

* Změna jednotlivých přednášek vyhrazena.

Konkrétní témata jednotlivých přednášek budou upřesněna se začátkem nového akademického roku.


  • 1. setkání: 1. 10. 2022

8:30-10:00 Úvod do studia dějin umění

doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. 


10:15-11:45 Umělecká výzdoba hradu Karlštejn

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc.


  • 2. setkání: 19. 11. 2022

8:30-10:00 Evropská muzea, galerie a sbírky

PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.


10:15-11:45 Vybrané kapitoly z gotické architektury

Ing. Petr Macek, Ph.D.


  • 3. setkání: 28. 1. 2023

8:30-10:00 Umění renesance v Zaalpí

PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.


10:15-11:45 Vybrané kapitoly z barokního umění

PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.


  • 4. setkání: 25. 2. 2023

8:30-10:00 Úvod do poznání barokní architektury

Ing. Mgr. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D.


10:15-11:45 Vybrané kapitoly z renesančního umění (Itálie)

doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.


  • 5. setkání: 25. 3. 2023

8:30-10:00 Křesťanské náměty v umění baroka

PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D.


10:15-11:45 František Kupka a abstrakce 20. století

PhDr. Eva Bendová, Ph.D.


  • 6. setkání: 22. 4. 2023

8:30-10:00 Vybrané kapitoly z umění 19. - 21. století

PhDr. Milan Pech, Ph.D.


10:15-11:45 Vybrané kapitoly z dějiny architektury 20. století

PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.


  • 7. setkání: 20. 5. 2023

8:30-10:00 Vybrané kapitoly ze středověkého sochařství

prof. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.


10:15-11:45 Zobrazení a symbolika světla

prof. PhD. Vít Vlnas, Ph.D.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Termín pro podání přihlášky: 21.9.2022

Číslo kurzu: 6228

Cena kurzu: 1.500 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

  • Variabilní symbol: číslo přihlášky;

  • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.Poslední změna: 1. září 2022 12:41 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám