Katechetický kurz - 2. ročník

Kurz nabízí dvouleté studium jako základní teologickou přípravu primárně pro ty, kteří se ve své farnosti věnují katechetické službě nebo se jí případně budou věnovat v budoucnosti. Pozůstává především ze zevrubného studia Katechismu katolické církve s odkazy na nejdůležitější církevní dokumenty. Posluchač bude v každém předmětu výkladem uveden do dané části KKC a samostudiem se seznámí jednak s vlastním textem KKC, jednak se stručnou monografií, jež mu umožní lépe porozumět příslušnému tématu. Rozvinutím kurzu je série teoretických a praktických předmětů věnovaných různým aspektem katechetické služby.Garant:

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

přednášky v rámci jednotlivých předmětů připravují různi vyučující oboru katolická teologie


Organizační zajištění kurzu:

Mgr. Václav Sojka (Katolická teologická fakulta) - komunikace s účastníky a vyučujícími

ThLic. Mgr. Lenka Jeřábková, Th.D. (Arcibikupství pražské) - pomoc v době výukyPočet hodin:

200 h


Výuka:

2 roky (září 2021 - červen 2023)

40 sobot po 7 hodinách v trvání 45min.


Místo:

KTF UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6

učebna P14


Termíny výuky pro 2. ročník:

 • v roce 2022:

  8. 10., 15. 10., 22. 10., 5. 11., 12. 11., 26. 11., 10. 12.

 • v roce 2023:

  7. 1., 21. 1., 4. 2., 18. 2., 4. 3., 18. 3., 1. 4., 15. 4., 29. 4., 13. 5., 27. 5., 3. 6.

Pro další samostudium budou připraveny studijních texty.


Časový a obsahový plán kurzu

2. ročník:

 • Sedm svátostí, 10 h

 • Svátostná ekonomie: Liturgie, 26 h

 • Život v Kristu, 10 h

 • Církevní dějiny, 10 h

 • Psychologie a pedagogika, 10 h

 • Evangelizace - formou e-learningu

 • Příprava na svátosti, 10 h

 • Vstupy do škol, 5 h

 • Katechetické reálie, 5 h

 • Katechetické praxe 2, 10 h

 • Bezpečnost práce s dětmi, 3 h


Podmínky absolvování a zkoušky

Absolvování 75 % docházky v každém studijním roce.


Každý ročník bude zahrnovat tři zkoušky zahrňující tři skupiny předmětů:


2. ročník:

 1. kolokvium Život v Kristu

 2. kolokvium - Svátosti a liturgie (Sedm svátostí, Svátostná ekonomie: liturgie)

 3. absolvování katechetických praxí a odevzdání písemných výstupů z nich


Zkoušky budou komisionální a hodnoceny Prospěl(a) / Neprospěl(a). K ukončení postupu do 2. ročníku je třeba dosáhnout 2/3 účasti a prospět u všech tří atestací. Každá atestace má jeden opravný termín. Nesplní-li účastník ze zvláště závažných, doložených důvodů docházku, může garant programu rozhodnout o náhradní formě plnění.Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Přihlašování bylo ukončeno.

Termín pro zapsání do dalšího úseku studia: 14. 9. 2021

Číslo kurzu: 5528

Cena kurzu: 2.000 Kč/rok


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické nebo papírové podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

 • Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

 • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.Poslední změna: 10. říjen 2022 08:21 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám