Liturgická výchova v katechezi

Kurz uvádí do konceptu liturgické výchovy, který počítá s celoživotním vzděláváním v této oblasti. Je určen kněžím, katechetům a dalším spolupracovníkům v pastoraci. Jeho účelem je nabídnout přístupy i konkrétní didaktické materiály pro liturgickou výchovu dětí, mladých lidí a dospělých, a to nejen v souvislosti s přípravou ke slavení iniciačních svátostí. Kurz bude probíhat z menší části formou přednášek, z větší části formou praktických ukázek a workshopů.Garant a vyučující:

ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D. (KTF UK Praha)

Vyučující:

Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD. (CMTF UP Olomouc)


Počet hodin:

32 h

4 setkání


Výuka:

sobota

1. 10., 15. 10., 12. 11., 26. 11. 2022Osvědčení:

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 75 % přednášek.


Přehled témat

 • Liturgická výchova v katechezi a její místo vzhledem k ostatním úkolům katecheze pro život z víry

 • Katechumenátní model katecheze v liturgické výchově

 • Liturgický rok

 • Teologie krásy a teologie symbolů

 • Mše svatá v katechezi

 • Bible a liturgie: typologická a mystagogická metoda v liturgické výchově

 • Slavení v katechezi: mimoliturgické slavení a jeho význam

 • Křest a biřmování: katecheze s dospělými

 • Příprava prvokomunikantů

 • Tajemství kříže a dar vzkříšení


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Termín pro podání přihlášky: 21.9.2022

Číslo kurzu: 7197

Cena kurzu: 2.000 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

 • Variabilní symbol: číslo přihlášky;

 • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.Poslední změna: 29. srpen 2022 10:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Hroznata Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám