Muzeum zblízka

Možnost nahlédnout do práce muzejníka jak z teoretické, tak praktické stránky nabízí kurz Muzeum zblízka. Garantka má zkušenosti z prostředí muzejní instituce okresního formátu i z instituce vymezené sice regionálně, ale významem sbírek jednoznačně mezinárodního významu. Studenti se seznámí s posláním muzeí, s tím, jak bývají muzea uspořádána jako organizace a se zákonem o muzejnictví i s povinnostmi, které z něj pro muzejníky vyplývají. Prostor bude také věnován změnám, kterými muzea v čase procházela, v práci se sbírkami, v tvorbě expozic, v získávání akvizicí, ve způsobu evidence atd. Dále bude krátce zmíněna mezinárodní muzejní organizace ICOM a její činnost. Poslední část seznámí studenty s prací garantky a jejím výzkumem středoevropské funerální litiny, který začal jako muzejní výzkumný projekt.Garant a vyučující:

Mgr. Jana Bělová, Ph.D.


Počet hodin:

16 h

8 setkání


Výuka:

zimní semestr

úterý, 16:00 - 17:30


Osvědčení:

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 75 % přednášek.


Přehled témat

  • Poslání muzea, zákon o muzejnictví, organizace ICOM

  • Uspořádání muzeí a muzejní činnosti

  • Poměny muzeí v čase aneb

  • Výzkumný projekt funerální litina ve střední Evropě

  • Vzorníky funerální litiny ve Střední Evropě

  • Typy náhrobků a jejich ikonografie

  • Hřbitovy a památková péče

  • Malostranský hřbitov, případně hřbitov Olšany I. - IV.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Termín pro podání přihlášky: 21.9.2022

Číslo kurzu: 8339

Cena kurzu: 1.500 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

  • Variabilní symbol: číslo přihlášky;

  • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.Poslední změna: 29. srpen 2022 10:08 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám