Jáhenská a kněžská formace

Kurz umožňuje nově vysvěceným jáhnům směřujícím ke kněžství a novým kněžím sdílet to, co přináší jejich služba v duchovní správě a na co se dosud připravovali pouze teoreticky, a zároveň získat kvalifikovanou, teologicko-prakticky zakotvenou zpětnou vazbu.
Garant:

PhDr. Radek Tichý, PhD.

Organizační zajištění:

Mgr. Václav Sojka


Výuka

36 hodin

3x do roka 12 hodin blokové výuky (pondělí - úterý dopoledne)


Pro koho je studium určeno:

Kurz je určen pro jáhny, kteří směřují ke kněžskému svěcení, ale i pro kněze, kteří byli vysvěceni před 1 - 2 roky.


Min. počet účastníků:

5


V případě, že si přejete vystavit fakturu, sdělte, prosím, tuto skutečnost referentovi CŽV, včetně fakturačních údajů.

Průběh studia

Podzimní setkání 17. - 18. 10. 2022

Homilie

Radek Tichý

Přípravy na přijetí svátostí

Josef Prokeš

Vztah s farářem, farníky, bydlení, zázemí, plat, nájem

Karel Moravec

Zimní setkání 16. - 17. 1. 2023

Uspořádání času

Josef Prokeš

Jáhenská liturgická služba

Radek Tichý

Katecheze a výuka náboženství

Petr Smolek

Jarní setkání 24. - 25. 4. 2023

Vedení malých společenství

Roman Dvořák

Administrativa

Bude upřesněno

Duchovní život

Bude upřesněno


Osvědčení

Absolventi mohou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se zúčastnili min. 75% kontaktních hodin.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Termín pro zapsání do dalšího úseku studia: 1. 10. 2022

Číslo kurzu: 8592

Cena kurzu: 7.000 Kč


Poté, co zašlete elektronickou přihlášku je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

  • Variabilní symbol: číslo přihlášky;

  • Specifický symbol: číslo kurzu.


Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.

Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 8. prosinec 2022 14:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám