Kurz pro pastorační pracovníky 2

Tento program celoživotního vzdělávání pamatuje na trvalou formaci těch, kdo se věnují pastoraci, a to zejména ve společenství katolické církve: jáhny, pastorační asistenty, katechety, učitele náboženství, animátory, dobrovolníky a další. Poskytuje jim stručný vhled do témat, jež jsou relevantní v jejich působení, a umožňuje jim získat kvalifikovanou, teologicko-prakticky zakotvenou zpětnou vazbu k problémům, s nimiž se setkali. V akademickém roce 2022/2023 jsou předkládány dva tematické bloky. V zimním semestru půjde o základní mapu náboženské scény na území farností. Nečiní si nárok na úplnost. Těžiště je položeno na nové náboženské fenomény a sekty, dvě nekřesťanská světová náboženství a dva základní typy nekatolických církví a náboženských společností. V letním semestru půjde o základy kanonického, konfesního a obecného práva v otázkách, s nimiž se pastorační pracovník setkává. Fakulta předpokládá, že tento typ kurzů bude vypisován každý rok a témata, jež budou nastíněna v akademickém roce 2022/2023, budou dále prohlubována.Garant:

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

Organizační zajištění:

Mgr. Václav Sojka


Výuka

18 hodin

sobota


Min. počet účastníků:

15


V případě, že si přejete vystavit fakturu, sdělte, prosím, tuto skutečnost referentovi CŽV, včetně fakturačních údajů.

Průběh studia

25. 3. 2023

Konfesní právo 1

9:00 - 12:00

JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.

Konfesní právo 2

13:00 - 16:00

22. 4. 2023

Kanonické právo 1

9:00 - 12:00

PaedDr. ICLic. Bartoloměj Marián Čačík

Kanonické právo 2

13:00 - 16:00

20. 5. 2023

Základy práva pro působení v pastoraci 1

9:00 - 12:00

JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.

Základy práva pro působení v pastoraci 2

13:00 - 16:00


Osvědčení

Absolventi mohou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se zúčastnili min. 75 % kontaktních hodin.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Termín pro zapsání do dalšího úseku studia: 15. 3. 2023

Číslo kurzu: 8594

Cena kurzu: 800 Kč


Poté, co zašlete elektronickou přihlášku je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

  • Variabilní symbol: číslo přihlášky;

  • Specifický symbol: číslo kurzu.


Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.

Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 14. únor 2023 10:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám