Egyptské umění

Kurz přístupnou formou přiblíží vybrané aspekty starověkého egyptského umění s důrazem na výtvarné postupy a techniky a na tzv. kánon zobrazování. Specifickými předměty zájmu budou ikonografie egyptského umění, architektura v propojení s malbou a grafikou a některé problémy spojené s užitým uměním.
Garant a vyučující kurzu

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.


Místo a čas konání

Pondělí; 16:00 - 17:30 hod.

13. 2., 27. 2., 13. 3., 3. 4., 17. 4., 24. 4., 15. 5., 22. 5. 2023


Období výuky

letní semestr


Počet hodin

16 h

8 přednášek x 90 min.


Osvědčení

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 75 % přednášek.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Období pro podání přihlášky: 10.2.2023

Číslo kurzu: 6230

Cena kurzu: 1.500 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické nebo papírové podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

Variabilní symbol: číslo přihlášky;

Specifický symbol: číslo kurzu.


Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 20. prosinec 2022 10:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám