Kdo je člověk podle biblických textů?

Uvedení do biblické antropologie

Biblické texty kromě poselství o Bohu podávají způsobem sobě vlastním pohled na člověka. Ten je sice částečně nábožensky-kulturně podmíněný, ale současně odhaluje trvalé rysy člověka v každé době a každé kultuře, zejména v jeho celistvosti a vztahovosti k sobě, druhým lidem, tomuto světu a k Bohu.
Garant a vyučující kurzu

doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D.

PhDr. ThLic. Jaroslav Mrňa, Ph.D.


Místo a čas konání

Středa 16:00 - 17:30


Termíny výuky

22.2., 1.3., 8.3., 15.3., 22.3., 29.3., 5.4., 12.4., 26.4., 3.5., 10.5. a 17.5.2023


Období výuky

letní semestr


Počet hodin

24 h

12 přednášek x 90 min.


Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 75 % přednášek.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Období pro podání přihlášky: do 10.2.2023

Číslo kurzu: 6236

Cena kurzu: 1.500 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické nebo papírové podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

Variabilní symbol: číslo přihlášky;

Specifický symbol: číslo kurzu.


Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 20. prosinec 2022 10:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám