Katechetický kurz

Kurz nabízí dvouleté studium jako základní teologickou přípravu primárně pro ty, kteří se ve své farnosti věnují katechetické službě nebo se jí případně budou věnovat v budoucnosti. Pozůstává především ze zevrubného studia Katechismu katolické církve s odkazy na nejdůležitější církevní dokumenty. Posluchač bude v každém předmětu výkladem uveden do dané části KKC a samostudiem se seznámí jednak s vlastním textem KKC, jednak se stručnou monografií, jež mu umožní lépe porozumět příslušnému tématu. Rozvinutím kurzu je série teoretických a praktických předmětů věnovaných různým aspektem katechetické služby.Garant:

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

přednášky v rámci jednotlivých předmětů připravují různi vyučující oboru katolická teologie


Organizační zajištění kurzu:

Mgr. Václav Sojka (Katolická teologická fakulta) - komunikace s účastníky a vyučujícími

ThLic. Mgr. Lenka Jeřábková, Th.D. (Arcibikupství pražské) - pomoc v době výuky


Počet hodin:

170 h za celou dobu studia


Výuka:

2 roky (říjen 2023 - červen 2025)


Místo:

KTF UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6


Termíny výuky pro 1. ročník:

 • v roce 2023:

  7.10., 14.10., 21.10., 4.11., 11.11., 25.11., 9.12.

 • v roce 2024:

  13.1., 20.1., 27.1., 10.2., 24.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6.


Podmínky pro přijetí

 • Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou (nutno doložit maturitním vysvědčením)

 • Studijní předpoklady

 • Předpoklady ke katechetické službě (osobnostní a křesťanská zralost, dobrá pověst, pedagogické schopnosti)

 • Plné společenství s katolickou církví a přijetí iniciačních svátostí (křest, biřmování, eucharistie)

 • Základní náboženské znalosti


Časový a obsahový plán kurzu

1. ročník:

 • Úvod do katechetického kurzu

 • Úvod do katechismu katolické církve

 • Křesťanská modlitba

 • Věřím – věříme: Fundamentální teologie

 • Úvod do Písma Svatého

 • Starý Zákon

 • Nový Zákon

 • Víra církve

 • Katechetika

 • Katechetické praxe 1


2. ročník:

 • Sedm svátostí

 • Svátostná ekonomie: Liturgie

 • Život v Kristu

 • Církevní dějiny

 • Psychologie a pedagogika

 • Evangelizace

 • Příprava na svátosti

 • Vstupy do škol

 • Katechetické reálie

 • Katechetické praxe 2

 • Bezpečnost práce s dětmi


Podmínky absolvování a zkoušky

Absolvování 75% docházky v každém studijním roce.


Každý ročník bude zahrnovat tři zkoušky zahrňující tři skupiny předmětů:


1. ročník:

 1. kolokvium - Biblistika (Úvod do Písma, Starý zákon, Nový zákon)

 2. kolokvium - Věrouka (Věřím – Věříme: fundamentální teologie, Víra církve, Křesťanská modlitba)

 3. kolokvium - Katechetika (Úvod do KKC, Katecheze)

  + absolvování katechetických praxí a odevzdání písemných výstupů z nich


2. ročník:

 1. kolokvium - Svátosti a liturgie (Sedm svátostí, Svátostná ekonomie: liturgie, Život v Kristu)

 2. absolvování katechetických praxí a odevzdání písemných výstupů z nich


Zkoušky se konají komisionální formou a jsou hodnoceny Prospěl(a) / Neprospěl(a). K postupu do 2. ročníku je třeba dosáhnout 75% účasti a prospět u všech tří atestací. Každá atestace má jeden opravný termín. Nesplní-li účastník ze zvláště závažných, doložených důvodů docházku, může garant programu rozhodnout o náhradní formě plnění.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Termín pro podání přihlášky: 17. 9. 2023

Číslo kurzu: 5528

Cena kurzu: 3.500 Kč/rok (tj. 42 Kč za jednu vyučovací hodinu)


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

 • Variabilní symbol: číslo elektronické přihlášky;

 • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.Poslední změna: 11. červenec 2023 09:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Hroznata Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám