Dějiny papežství

Papežství je jednou z nejstarších dosud existujících institucí lidstva. Existuje skoro dva tisíce let a zahrnuje posloupnost 266 legitimních papežů. Jako každá jiná instituce prošlo složitým vývojem, kupříkladu papežský primát se prosazoval velmi dlouho a obtížně. Připravovaný kurs se bude zabývat dějinami papežství z různých úhlů pohledu, a to po několik let, vždy výběrově se zaměřením na několik zajímavých pontifikátů.
Garant a vyučující:

prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.

Přednášet budou odborníci z Katedry církevních dějin a literární historie a Katedry systematické teologie.


Počet hodin:

24 h

12 setkání


Výuka:

celý rok

středa (kromě uvedených výjimek)

16:30-18:00 h


Místo:

KTF UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6


Osvědčení:

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 75% přednášek.


Přehled přednášek

11. 10. 2023

Klement Římský a rané uspořádání římské církve

doc. David Vopřada, Dr.

25. 10. 2023

Kornelius, Novacián, Fabián: krize roku 250/251

doc. David Vopřada, Dr.

22. 11. 2023

Od Lva Velikého k Řehoři Velikému – na cestě k papežskému primátu

prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.

29. 11. 2023

Od Řehoře II. po Hadriána II. - papežství a franská říše

prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.

6. 12. 2023

Klement V. – Jan XXII. – Benedikt XII. - Zrod avignonské kurie a prosazení papežské inkvizice

PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.

20. 12. 2023

Klement VI. – Inocenc VI. – Lucemburci v papežské politice

PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.

14. 2. 2024

Mikuláš V., Pius II., Julius II. - perem a mečem – papežové humanisté a válečníci

Mgr. Jiří Čepelák

28. 2. 2024

Urban VIII., Klement XI., Benedikt XIV.) V napětí mezi tradicí a změnou

Mgr. Jiří Čepelák

20. 3. 2024

Pius IX.

prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.

27. 3. 2024

Lev XIII. a Pius X.

prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.

10. 4. 2024

Benedikt XV.

doc. PhDr. ThLic. Marek Šmíd, Ph.D.

24. 4. 2024

Pius XII.

doc. PhDr. ThLic. Marek Šmíd, Ph.D.

Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Termín pro podání přihlášky: 17.9.2023

Číslo kurzu: 9472

Cena kurzu: 1.500 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické podobě, je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

  • Variabilní symbol: číslo přihlášky

  • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 14. prosinec 2023 13:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám