Dějiny umění

„Cílem umění je dělat člověka šťastným,“ řekl Michelangelo Buonarroti.


Tento kurz nabízí přednášky zaměřené na témata z dějin křesťanského umění rozděleny do tematických bloků tak, abyste načerpali nové znalosti napříč historií a seznámili se s pozoruhodnými umělci a jejich tvorbou.Garant kurzu:

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.


Koordinátor kurzu:

Mgr. Václav Sojka


Počet hodin:

14 h

7 setkání


Výuka:

celý rok

sobota

8:30-10:00 h


Místo:

KTF UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6

učebna P3


Osvědčení:

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 75 % přednášek.


Přehled přednášek*

* Změna jednotlivých přednášek vyhrazena.

Konkrétní témata jednotlivých přednášek budou upřesněna se začátkem nového akademického roku.


  • 1. setkání: 2. 12. 2023

Česká středověká knižní malba

doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.


  • 2. setkání: 6. 1. 2024

Středověké sochařství

Prof. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.


  • 3. setkání: 3. 2. 2024

Italští mistři vrcholné renesance

PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D.


  • 4. setkání: 17. 2. 2024

Dürer a Cranach

PhDr. Olga Kotková, Ph.D.


  • 5. setkání: 16. 3. 2024

Jan Blažej Santini a barokní gotika v perspektivě 19. století

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.


  • 6. setkání: 27. 4. 2024

Oskar Kokoschka

PhDr. Eva Bendová, Ph.D.


  • 7. setkání: 25. 5. 2024

Význam ve výtvarném umění

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Termín pro podání přihlášky: 17.9.2023

Číslo kurzu: 6228

Cena kurzu: 1.000 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

  • Variabilní symbol: číslo přihlášky;

  • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.Poslední změna: 21. únor 2024 10:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám