V co věří křesťané?
Garant:

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, ThD.

jednotlivé přednášky připravují různí vyučující oboru katolická teologie


Organizační zajištění:

Mgr. Václav Sojka


Počet hodin:

14 h

7 setkání


Výuka:

celý rok

sobota

9:00-10:30 h


Místo:

KTF UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6

učebna P6


Osvědčení:

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min.75% přednášek.


Přehled přednášek:*

* Změna jednotlivých přednášek vyhrazena.

  • 1. setkání: 2. 12. 2023

Dcera Sionská

(mariologie ve vztahu k SZ a k lidu Izraele: předobrazy a teologie smlouvy)

ThLic. Petr Havlík, Th.D.


  • 2. setkání: 6. 1. 2024

Matka Boží: Maria v tajemstvích Ježíše Krista

(christologická perspektiva – Panenské početí a Mariina úloha v událostech spásy a zjevení)

ThLic. Petr Havlík, Th.D.


  • 3. setkání: 3. 2. 2024

Matka církve, Maria a církev

(ekleziologická perspektiva – Mariina víra a poslušnost, Maria jako model církve, ekumenický rozměr)

ThLic. Petr Havlík, Th.D.


  • 4. setkání: 17. 2. 2024

Mariánská úcta a liturgie, dějiny a význam

(podoby mariánské spirituality v dějinách a současnosti)

ThLic. Mgr. Pavel Frývaldský, Th.D.


  • 5. setkání: 16. 3. 2024

Mariánská zjevení, teologická reflexe

ThLic. Mgr. Pavel Frývaldský, Th.D.


  • 6. setkání: 27. 4. 2024

Maria Neposkvrněná a Nanebevzatá

(výklad mariánských dogmat a jejich eschatologický a antropologický význam)

ThLic. Petr Havlík, Th.D.


  • 7. setkání: 25. 5. 2024

Maria ve výtvarném umění a teologická interpretace

PhDr. Radek Martinek, Ph.D.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Termín pro podání přihlášky: 17. 9. 2023

Číslo kurzu: 6223

Cena kurzu: 700 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické podobě, je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

  • Variabilní symbol: číslo přihlášky

  • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.Poslední změna: 26. leden 2024 20:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Hroznata Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám