Genealogie a heraldika: vybrané pomocné vědy historické a jejich aplikace

Přednášky budou věnovány vybraným pomocným vědám historickým, konkrétně nauce o rodokmenech (genealogie), znacích a erbech (heraldika) a navazujícím oblastem církevní, šlechtické a akademické titulatury. Součástí kurzu bude nejen seznámení se základy těchto disciplín, ale také praktický přesah do současnosti, tedy kde, kdy a za jakých podmínek je možno získané poznatky prakticky využít.Garant a vyučující:

Mgr. Petr Nohel, Ph.D.


Počet hodin:

28 h

14 setkání 1 x 14 dnů


Výuka:

zimní semestr: říjen - leden

letní semestr: březen - červen

Pondělí 16:30 - 18:00


termíny výuky:

Zimní semestr

Letní semestr

1

16.10.2023

8

4.3.2024

2

30.10.2023

9

18.3.2024

3

13.11.2023

10

25.3.2024

4

27.11.2023

11

15.4.2024

5

18.12.2023

12

29.4.2024

6

15.1.2024

13

13.5.2024

7

29.1.2024

14

27.5.2024


Místo:

KTF UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6


Osvědčení:

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 75 % přednášek.


Přehled přednášek

 • postavení genealogie a heraldiky v kontextu pomocných věd historických

 • typy genealogických schémat, tvorba rodokmenů

 • příbuzenské vztahy, jejich terminologie a způsob grafického znázornění

 • základní pravidla heraldiky, části znaku, znak a erb, polepšení erbu

 • klasifikace heraldiky (osoby, území, instituce)

 • církevní a řádová heraldika

 • hierarchie šlechtických titulů, struktura šlechtického jména

 • kombinace šlechtické, církevní a akademické titulatury

 • fons honorum: osoba udělovatele

 • nástupnické právo: biblický kontext a modelové příklady

 • aktuální úpravy evropského nástupnictví a historické spory pretendentů


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Termín pro podání přihlášky: 17.9.2023

Číslo kurzu: 8393

Cena kurzu: 1.500 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické podobě, je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

 • Variabilní symbol: číslo přihlášky

 • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 31. leden 2024 16:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám