Architektura 20. století

Vybrané kapitoly z dějin evropské architektury 20. století s odkazy k americké architektuře a důrazem na architekturu středoevropskou a především českou.Garant a vyučující:

PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.


Počet hodin:

54 h

27 setkání


Výuka:

celoroční

Pondělí 16:30 - 18:00


termíny výuky:

2023: 2., 9., 16., 23., 30. 10., 6. 13. 20. 27. 11., 4. 11., 18. 12. 2023

2024: 8. 1., 19. 26. 2. 4. 11. 18. 25. 3., 1. 8. 15. 22. 29. 4. 6. 13. 20. 5. 2024


Místo:

KTF UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6


Osvědčení:

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 75 % přednášek.


Minimální počet přihlášených pro otevření kurzu

20 účastníků


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Termín pro podání přihlášky: 17.9.2021

Číslo kurzu: 9476

Cena kurzu: 2.200 Kč, tj. 40 Kč za vyučovací hodinu


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické podobě, je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

  • Variabilní symbol: číslo přihlášky

  • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 20. květen 2023 11:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám