Evangelizace

Položíme si otázky, jak je česká společnost vnímavá k evangeliu a jeho hlásání a v čem spočívá případná hluchota a nezájem o radostnou zvěst. Na tento konkrétní stav budeme hledat teologické odpovědi. Zastavíme se u hlavních momentů Písma (jak Starého tak Nového Zákona), kde se mluví o hlásání (Jonáš, poslání učedníků), a budeme se jimi inspirovat pro naši situaci. Projdeme momenty církevního magisteria (Evangelii nuntiandi, Evangelii gaudium) a tradice, budeme se soustředit na podobu kérygmatu. V předmětu nám půjde nejen o dobrý teologický základ pro misii, ale také o přesah do praxe.Garant a vyučující:

Josef Prokeš, Th.D.


Kněz českobudějovické diecéze. Studoval na papežské univerzitě Gregoriana obor Nová evangelizace. Je autorem knihy Pán se stará (Portál, 2019). V letech 2008–2015 působil jako spirituál Biskupského gymnázia. V současnosti je diecézním duchovním rádcem skautů, administrátorem ve farnostech Vodňany, Chelčice, Skočice a správcem poutního místa Lomec. V období epidemiologických opatření pastoračně působí i prostřednictvím sociálních sítí.


Počet hodin:

14 h

7 setkání


Výuka:

Zimní semestr

Úterý 16:30 - 18:00


termíny výuky:

2023: 17.10., 24.10., 7.11., 14.11., 21.11., 5.12., 19.12.


Místo:

KTF UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6


Osvědčení:

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 75 % přednášek.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Období pro podání přihlášky: do 17. 9. 2023

Číslo kurzu: 6248

Cena kurzu: 1000 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

Variabilní symbol: číslo elektronické přihlášky;

Specifický symbol: číslo kurzu.


Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 18. září 2023 16:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám