Egyptské umění

Kurz přístupnou formou přiblíží vybrané aspekty starověkého egyptského umění s důrazem na výtvarné postupy a techniky a na tzv. kánon zobrazování. Specifickými předměty zájmu budou ikonografie egyptského umění, architektura v propojení s malbou a grafikou a některé problémy spojené s užitým uměním.


NAVAZUJÍCÍ KURZ, KTERÝ DOPLNÍ INFORMACE Z PŘEDCHOZÍHO SEMSESTRU, NENÍ PODMÍNKOU ABSOLVOVÁNÍ PŘEDCHOZÍHO BĚHU.Garant a vyučující kurzu

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.


Místo a čas konání

Pondělí; 16:00 - 17:30 hod.


Období výuky

zimní semestr

16. 10., 30. 10., 6. 11., 27. 11., 4. 12., 11. 12., 18. 12. 2023, 8. 1. 2024


Počet hodin

16 h

8 přednášek x 90 min.


Osvědčení

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 75 % přednášek.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Období pro podání přihlášky: 17.9.2023

Číslo kurzu: 6230

Cena kurzu: 1.500 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické nebo papírové podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

Variabilní symbol: číslo přihlášky;

Specifický symbol: číslo kurzu.


Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 19. září 2023 13:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Hroznata Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám