Ženy ve středověku: zakladatelky, mecenášky a matky

Program je zaměřen na velké ženy středověku, které se zapsaly do dějin umění svými zakladatelskými a zadavatelskými aktivity, jež vedly ke vzniku řady významných uměleckých děl. V kurzu bude věnován prostor také rolím, které tyto ženy ve společnosti zastávaly. Tyto ženy často pocházely z vládnoucích dynastií. Byly posílány na výchovu do klášterů, anebo zde žily jako vdovy. Objevují se také na dvorech sousedních vládnoucích dynastií, kde se měly učit životu a kultuře těchto zemí a často tam pak byly provdány. Do nového prostředí samy přinášely své domácí tradice. Program zasadí jejich působení do kontextu těchto nadregionálních vztahů a vlivů.Garant a vyučující:

Mgr. et Mgr. Kornélia Kolářová Takácsová, Th.D., Ph.D.


Počet hodin:

32 h

16 setkání


Výuka:

celoroční

Středa 16:00 - 17:30


termíny a témata výuky:

4.10.2023

Ženy, Bible, teologie a historický kontext středoevropského regionu I.

18.10.2023

Ženy, Bible, teologie a historický kontext středoevropského regionu II.

1.11.2023

Ženy, Bible, teologie a historický kontext středoevropského regionu III.

15.11.2023

Ženy jako matky a jejich postavení ve společnosti

29.11.2023

Ženy jako zakladatelky I. (zaměření na České Země)

13.12.2023

Ženy jako zakladatelky II. (zaměření na České Země)

10.1.2024

Ženy jako zakladatelky III. (zaměření na Uhry)

24.1.2024

Ženy jako zakladatelky IV. (zaměření na Uhry)

7.2.2024

Ženy jako zakladatelky V. (zaměření na Polské království)

21.2.2024

Ženy jako zakladatelky VI. (zaměření na Polské království)

6.3.2024

Ženy jako objednavatelky I. (zaměření na České Země)

20.3.2024

Ženy jako objednavatelky II. (zaměření na Uhry)

3.4.2024

Ženy jako objednavatelky III. (zaměření na Polské království)

17.4:2024

Ženy jako objednavatelky IV. (zaměření na mezinárodní transfer uměleckých děl)

15.5.2024

Ženy jako objednavatelky V. (zaměření na region mimo oblast střední Evropy)

29.5.2024

Ženy jako objednavatelky VI. (zaměření na region mimo oblast střední Evropy)


Místo:

KTF UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6


Osvědčení:

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 75 % přednášek.


Minimální počet přihlášených pro otevření kurzu

20 účastníků


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Termín pro podání přihlášky: 17.9.2023

Číslo kurzu: 9481

Cena kurzu: 1.800 Kč, tj. 56 Kč za vyučovací hodinu


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické podobě, je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

  • Variabilní symbol: číslo přihlášky

  • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 24. květen 2023 22:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám