Jáhenský rok

Kurz "Jáhenský rok" představuje základní formační program navržený pro kandidáty na jáhny v rámci CŽV, kteří se chtějí hlouběji seznámit s klíčovými aspekty církevní služby. Kurz reflektuje důležité oblasti, které jsou spojené s jáhenskou službou a vytváří základy pro budoucí kněžskou.
Garant:

PhDr. Radek Tichý, PhD.

Organizační zajištění:

Mgr. Václav Sojka


Výuka

24 hodin

2x do roka 12 hodin blokové výuky (pondělí - úterý dopoledne)


Pro koho je studium určeno:

Jáhni římskokatolické církve směřující ke kněžství


Min. počet účastníků:

6


V případě, že si přejete vystavit fakturu, sdělte, prosím, tuto skutečnost referentovi CŽV, včetně fakturačních údajů.

Průběh studia

Podzimní setkání 30. - 31. 10. 2023

Liturgie

Uspořádání času

Příprava na svátosti; pohřeb

Jarní setkání 15. - 16. 4. 2024

Katecheze

Homilie

Pastorační rozhovory


Osvědčení

Absolventi mohou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se zúčastnili min. 75% kontaktních hodin.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Termín pro zapsání do dalšího úseku studia: 30. 9. 2023

Číslo kurzu: 8592

Cena kurzu: 3.000 Kč


Poté, co zašlete elektronickou přihlášku je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

  • Variabilní symbol: číslo přihlášky;

  • Specifický symbol: číslo kurzu.


Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.

Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 18. srpen 2023 09:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Hroznata Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám