Zimní semestr 2023 - 2024


Kurz:

Den výuky:

Čas:

Místnost:

a. Katedra Biblických věd a starých jazyků

Novozákonní řečtina 1

Pondělí

12:50 - 13:35

P10

Čtvrtek

12:50 - 13:35

P9

Novozákonní řečtina 3

Pondělí

9:20 - 10:05

P7

Čtvrtek

8:30 - 9:15

P7

Latinský jazyk 1 (morfologie) - Markéta Koronthályová

Pondělí

10:15 - 11:00

P3

Čtvrtek

9:20 - 10:05

P1

Latinský jazyk 1 (morfologie) - Cyril Tomáš Matějec

Středa

12:50 - 14:20

KOSTEL SV. VOJTĚCHA

Latinský jazyk 3 (syntax) - Cyril Tomáš Matějec

Pondělí

12:50 - 14:20

P7

Arabština 1

Úterý

15:30 - 17:00

online

Četba arabských textů 1 - VÍCE PROKROČILÍ

Středa

15:30 - 17:00

online

Úvod do islámu

Středa

17:10 - 18:40

online

Latinská četba pro teology 1

Pondělí

13:45 - 15:15

P9

Seminář starých jazyků

Středa

13:45 - 15:15

P14

Úvod do judaismu

Středa

15:30 - 17:00

P10

Četba hebrejských starozákonních textů - VÍCE POKROČILÍ

Středa

17:10 - 18:40

P10

Staroslověnský jazyk a písemnictví

Čtvrtek

bude domluvena na počátku semestru

Pentateuch a dějepisné knihy 1

Středa

8:30 - 10:00

P9

Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1

Úterý

10:15 - 11:45

P1

Novozákonní epištoly

Středa

9:20 - 11:35

P14

Úvod do Bible 1

Pátek

9:20 - 11:35

P2

Knihy básnické a sapienciální

Pátek

10:15 - 11:45

P1

b. Katedra církevních dějin a literární historie

Úvod do studia starší literatury

Úterý

10:15 - 11:45

P14

Celoevropský humanismus a barokní fenomén - jejich projekce v literatuře

Pondělí

8:30 - 10:00

P16

Středoevropské dějiny středověku

Středa

8:30 - 10:00

P8

Antická literatura 1 (řecká)

Pondělí

14:35 - 16:05

P7

Dějiny starověkého Řecka a Říma

Pátek

10:15 - 11:45

P10

Církevní a obecné dějiny raného novověku

Středa

10:15 - 11:45

P7

Nauka o pramenech středověku

Pátek

8:30 - 10:05

P10

Dějiny evropské literatury 13.-18. století 1

Pondělí

12:50 - 14:20

P16

Úvod do studia dějepisu

Středa

10:15 - 11:50

P8

Sfragistika a epigrafika

Středa

12:50 - 14:30

P10

Literatura a české národní obrození

Čtvrtek

12:50 - 14:20

P12

České církevní dějiny 1

Pátek

8:30 - 10:00

P1

c. Katedra filosofie a práva

Logika a epistemologie

Pondělí

9:20 - 11:35

KOSTEL SV. VOJTĚCHA

Dějiny novověké filozofie

Středa

10:15 - 11:45

P2

Konfesní právo

Středa

10:15 - 11:45

K12

Teorie práva

Čtvrtek

9:20 - 11:35

P2

Dějiny antické a středověké filosofie

Čtvrtek

12:50 - 14:20

P2

Filosofická argumentace a rétorika

Čtvrtek

14:35 - 16:05

KOSTEL SV. VOJTĚCHA

Management 1 - ekonomika

Z DŮVODU NEPŘIHLÁŠENÍ DOSTATEČNÉHO POČTU STUDENTŮ SE PŘEDMĚTY NEVYUČUJÍ

Management 2 - osobní rozvoj

Management 3 - seminář s VIP hosty 1

Kanonické právo 2

Pátek

8:30 - 10:45

P12

Filozofická antropologie

Pátek

10:15 - 11:45

P7

d. Katedra systematické a pastorální teologie

Teologie svátostí 1

Pondělí

9:20 - 11:35

P9

Trinitární teologie

Pondělí

9:20 - 11:35

P2

Fundamentální morálka

Úterý

9:20 - 11:35

P3

Mariologie

Úterý

8:30 - 10:00

P2

Ekleziologie

Úterý

9:20 - 11:35

P2

Spirituální teologie 1

Čtvrtek

9:20 - 11:35

P9

Patrologie 1

Středa

10:15 - 11:45

P1

Úvod do teologie

Čtvrtek

8:30 - 10:00

P12

Fundamentální teologie 2

Čtvrtek

9:20 - 11:35

P7

Speciální morálka 2

Pátek

8:30 - 10:45

P14

Úvod do křesťanství 1

Čtvrtek

10:15 - 11:45

P3

Protologie

Pátek

8:30 - 10:00

P7

Eschatologie

Středa

8:30 - 10:00

P16

Sociální etika 1

Čtvrtek

9:20 - 11:35

P10

Pedagogika

Středa

13:45 - 15:15

P12

Liturgická hudba

Úterý

15:30 - 17:00

P2

e. Ústav dějiny křesťanského umění

Metodologie dějin umění 1

Pondělí

8:30 - 10:00

P8

Metodologie dějin umění 2

Pondělí

10:15 - 11:45

P8

Přehledné dějiny antického a středověkého umění 1

Úterý

8:30 - 10:00

P8

Vizuální kultura novověku 1

Úterý

8:30 - 10:00

P6

Úvod do dějin umění

Úterý

10:15 - 11:45

P8

Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 1

Úterý

8:30 - 10:00

P7

Česká a středoevropská renesance 1

Úterý

12:50 - 14:20

P16

Vybrané kapitoly z dějin vizuální kultury novověku 1

Úterý

16:20 - 17:50

P16

Přehledné dějiny barokního umění 1

Středa

8:30 - 10:00

P5

Památková péče

Středa

14:35 - 16:05

P2

Vizuální kultura středověku 1

Středa

12:50 - 14:20

P6

Profánní ikonografie 1

Středa

10:15 - 11:45

P5

Italská renesance a manýrismus

Středa

14:35 - 16:05

P3

Barokní architektura 1

Středa

10:15 - 11:45

P16

Křesťanská ikonografie 1

Středa

14:35 - 16:05

P6

Přehledné dějiny renesančního umění 1

Středa

12:50 - 14:20

P8

Znalectví a obchod s uměleckými díly 1

Čtvrtek

10:15 - 11:45

P6

Dějiny uměleckého řemesla 1

Čtvrtek

14:35 - 16:05

P5

Nizozemské umění 1

Čtvrtek

16:20 - 17:50

P14

Evropské umělecké řemeslo 1

Pátek

10:15 - 11:45

P6


Poslední změna: 5. říjen 2023 18:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám