Politická filosofie

Krus představí rozhodující etapy politické filosofie od antiky po moderní dobu. Vyjde z prvotních otázek spjatých s politickou realitou v antice a bude sledovat jejich proměnu a recepci u vybraných myslitelů až do moderny. Otázka politiky bude tematizována rovněž v souvislosti s postojem k přirozenému právu a dějinám. Absolventi kursu získají základní orientaci ve fundamentálních otázkách politické filosofie.
Garant

doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.


Počet hodin:

20 h

10 setkání


Výuka:

čtvrtek 17:00 - 18:30

termíny výuky: 22.2., 29.2., 7.3., 14.3., 21.3., 4.4., 11.4., 18.4., 25.4., 2.5.2024


Místo:

KTF UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6


Osvědčení:

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 75% přednášek a odevzdal písemnou práci v rozsahu min. 10 NS.


Přehled přednášek

  1. Co je politická filosofie?

  2. Politická filosofie a dějiny

  3. Klasické přirozené právo a politická filosofie

  4. Antika - Platón, Aristotelés

  5. Středověk - Augustin, Tomáš Akvinský

  6. Machiavelli

  7. Novodobé přirozené právo - Hobbes, Locke

  8. Krize novodobého přirozeného práva - Rousseau, Burke

  9. Hegelovo pojetí státu a mravnosti

  10. Evolucionismus a víra v pokrok


Termín pro podání přihlášky: 15.2.2024

Číslo kurzu: 10156

Cena kurzu: 1.200 Kč

Poslední změna: 10. leden 2024 15:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám