Poselství novozákonní Apokalypsy

Janovo Zjevení - poslední kniha Nového zákona - patří do apokalyptické literatury, která ke správnému porozumění potřebuje výklad. Kurz nabízí interpretaci vybraných textů této knihy s uvedením do její bohaté symboliky se zřetelem k dějinným souvislostem konce 1. stol. po Kr., kdy pravděpodobně vznikla. Její poselství nabízí vhled do života křesťanů v Malé Asii ve své době. Na tomto pozadí pak lze vyvodit, jaké je její trvalé poselství pro ty, kdo žijí z víry v Krista.Garant a vyučující kurzu:

doc. ThLIc. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.


Počet hodin:

16 h

8 setkání


Výuka:

letní semestr 2024

úterý

16:00-17:30 h


Přehled přednášek:

 • 1. setkání: 20. 2. 2024

  Úvod do knihy Janova Zjevení; první setkání s nebeským poslem (Zj 1,9–20)

  Mgr. Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.

 • 2. setkání: 27. 2. 2024

  Prorocká poselství sedmi církvím (Zj 2–3)

  doc. PhDr. Mireia Ryšková, Dr. Theol.

 • 3. setkání: 5. 3. 2024

  Nebeská vize Boha Stvořitele a Beránka (Zj 4–5)

  Mgr. Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.

 • 4. setkání: 12. 3. 2024

  Sedm polnic (Zj 8,2–11,19)

  ThLic. Cyril Tomáš Matějec, Ph.D. et Ph.D.

 • 5. setkání: 19. 3. 2024

  Vize ženy, jejího syna a draka (Zj 12,1-18)

  Mgr. Angela Scarano, Th.D., S.S.L.

 • 6. setkání: 26. 3. 2024

  Dvě šelmy a pád velké nevěstky (Zj 13,1–18; 17–18)

  ThLic. Cyril Tomáš Matějec, Ph.D. et Ph.D.

 • 7. setkání: 16. 4. 2024

  Závěrečná bitva a otázka tisíciletého království (Zj 19,11–21,8)

  doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L

 • 8. setkání: 23. 4. 2024

  Nový Jeruzalém a přebývání v něm (Zj 21,9–22,5)

  doc. PhDr. Mireia Ryšková, Dr. Theol.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku:

Termín pro podání přihlášky: 21.9.2022

Číslo kurzu: 8347

Cena kurzu: 1.500 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

 • Variabilní symbol: číslo přihlášky;

 • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.Poslední změna: 4. duben 2024 15:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám